SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Promocja polskiej gospodarki w Algierii

Print PDF
There are no translations available.

Promocja polskiej gospodarki w Algierii

Biuletyn Informacyjny - Nr 01 styczeń-marzec 2013

W związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki programem promocji polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych chciałbym zaprosić Państwa do współpracy i skorzystania z możliwości dofinansowania udziału w targach branżowych i misjach gospodarczych w Algierii.

Głównym celem programu jest zwiększenie polskiego eksportu na rynek algierski i promocja polskiej myśli technicznej w Afryce Północnej. Przy okazji imprez targowych, które odbędą się w Algierii w 2013 roku, zorganizowane zostaną konferencje i misje gospodarcze, które umożliwią poznanie zapotrzebowania rynku algierskiego na polskie produkty. W ramach misji gospodarczych odbędą się spotkania dwustronne pomiędzy polskimi i algierskimi firmami z kluczowych branż.

 

FIA Międzynarodowe Targi Algieru przyciągają wystawców krajowych i wystawców z kilkudziesięciu państw świata z różnych sektorów. To największa wielobranżowa impreza tego typu w Afryce Północnej, która ma za sobą 45-letnią tradycję. 29 maja ? 3 czerwca 2013 ? Algier (http://fiasafex.com/)

SALON DES TRAVAUX PUBLICS to targi robót publicznych. W Algierze skupiają one ofertę wystawców krajowych i zagranicznych. Ze względu na dynamiczny rozwój sektora robót publicznych Algierii, zarówno liczba firm uczestniczących, jak i zwiedzających z roku na rok jest coraz większa. W targach biorą udział firmy z sektora transportu i robót budowlanych. listopad 2013 ? Algier (http://www.sitpsafex.com/)

 

Ministerstwo Gospodarki refunduje nawet 75% kosztów związanych z udziałem w targach i misjach gospodarczych. Dofinansowaniem objęte są koszty wynajęcia stoiska na targach, koszty publikacji materiałów promocyjnych, transportu, zakwaterowania. Nie ma tu jednak żadnych limitów wydatków, poza wartością pomocy de minimis (200.000 EUR) w przeciągu 3 ostatnich lat.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie się do Organizatora Programu (firmy Ageron Polska) i złożenie wniosku o udzielenie pomocy w ramach poddziałania 6.5.2 ? Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Ministerstwie Gospodarki. Wnioski można składać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem targów.

 

Firma Ageron Polska, jako organizator programu jest odpowiedzialna za udzielenie pomocy beneficjentom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz we wszystkich kwestiach technicznych, związanych z udziałem w targach i misjach gospodarczych (zakup stoiska targowego, transport, zakwaterowanie, publikacja materiałów promocyjnych, organizacja spotkań biznesowych).

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami programu:

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/Programy+promocji+o+charakterze+ogolnym/Promocja+polskiej+gospodarki+na+rynkach+perspektywicznych

W załączeniu przesyłam dokumenty, które pomogą Państwu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, który należy złożyć w Ministerstwie Gospodarki.

W razie pytań pozostaję do Pana dyspozycji.

Do pobrania:

1. instrukcja ogolna.rtf

2. wniosek ogolny.rtf

3. Przewodnik po kryteriach ogolne.pdf

4. dzu.2010.053.311.0001.pdf

5. RPK ogolne.pdf

6. Rozporzadzenie_Ministra_Gospodarki_z dnia_15_lipca_2010.pdf

7. rozporządzenie nowelizacja.pdf


Pozdrawiam,

Piotr Trzankowski

ul. Starościńska 1B

02-516 Warszawa

Tel.: +48 22 646 42 21

Fax: +48 22 646 42 23

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.ageron.pl

www.polska-algieria.pl