SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja Biura SPCMiP Nr 27 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 29.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 27 /2017

UWAGI

Do projektu rozporządzenia MIiB

Dziękuję wszystkim producentom, którzy nadesłali swoje uwagi do projektu rozporządzenia. Na ich podstawie i wykorzystując nadesłany przykład nonsensownych i nie poprawionych zapisów w rozporządzeniu napisałem i przesłałem nasze uwagi ( w załączeniu poniżej).

Uwagi do projektu rozporządzenia.

Uwagi są specjalnie napisane w tonie nie wyrażającym szacunku dla urzędników MIiB.

Urzędnik zasługuje sobie na szacunek i uznanie swoją pracą i podejmowanymi działaniami a nie tym, że siedzi za biurkiem w ministerstwie.

Mam nadzieję, że konsultacje nie zakończą się zebraniem uwag,  z których nie wygodne zostaną wrzucone do kosza.

Cały czas domagamy się zlikwidowania bezprawnego i nielegalnego „potwierdzenia”.

Otrzymałem poniższą informację i zaproszenie do współpracy dla producentów.

Szanowny Panie Prezesie Antoni Dąbrowski
Instytut Technologii Tworzyw Sztucznych (plastików) w Walencji Hiszpania proponuje Wam konsultacje naszego działania w Interneciena stronie web www.aimplas.

Ponieważ przygotowujemy propozycję projektu ERASMUS+ aby zapewnić specjalistyczne szkolenia w zakresie szybkiego wytwarzania (Rapid Manufacturing) stosowane dla inżynierów techników sektora oraz firm związanych z motoryzacją i transportem, chcielibyśmy wiedzieć czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie.

Proponujemy poinformowanie bezpośrednio osobę w swoim klastrze odpowiedzialną za sojusze i udział w projektach europejskich.

Aby kontunuować projekt ERASMUS+ z Państwa udziałem, prosimy o odpwiedź do połowy miesiąca stycznia 2018r. Czekamy więc na odopwiedź przesyłając równocześnie nejlepsze życzenia, spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku.

Serafin Garcia

PD: This email has been written by my colleague Ania Michalska, that is also Polish.