SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 6.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

 

Bezradna p. Premier B. Szydło

kolejna odpowiedzi dyr. Oleksiaka ws " potwierdzenia"

 

Czekaliśmy z podaniem informacji o odpowiedzi dyr. Oleksiaka na nasze drugie pismo do p. Premier aż dojdzie do obiecanego przez Podsekretarza p. Marka Chodkiewicza spotkania z naszą delegacją.

Rozmawiałem z p.  M. Chodkiewiczem dwukrotnie po posiedzeniach Komisji Infrastruktury w Sejmie. Za każdym razem potwierdzał że spotka się z naszą delegacją ale na razie cisza, którą oczywiście będę zakłócał pytaniami o obiecane spotkanie.

Dyr. Oleksiak w odp. z 31.10.2017 r. tylko powtarza swoje wyjaśnienia z pisma z 15.10.2017r. Nie odpiera zarzutów tak by do niego nie dotarły. Twierdzi że to druk „pomocniczy” za którego podstemplowanie producent musi zapłacić czasami ponad 3 tyś. zł. Pismo z 31.10.2017r. załączam. Napiszemy do p. Premier ostatni raz informując ją o jej bezradności w stosunku do szkodliwych działań urzędnika w MIiB.

Od Oleksiaka 31.10.2017

Obecność na posiedzeniach Komisji Infrastruktury wykorzystałem do zawarcia znajomości z senatorami, którzy wykazali się jakąś aktywnością na posiedzeniach.

Przestawiłem każdemu sprawę. Poprosili o przysłanie bardziej szczegółowych informacji co zrobiłem. Dzięki aktywności kolegów zostali włączeni posłowie z ich okolicy. Potrzebne jest dalsze wyszukiwanie posłów, senatorów i wysokiego szczebla działaczy PiS. Odrzucamy sympatie polityczne. Załatwiamy naszą sprawę.

Otrzymaliśmy do konsultacji

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jest tu http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305955

Załączam pismo informujące o tym projekcie. Namawiam wszystkich do zapoznania się z projektem i zgłoszenia do nas uwag. Zebrane uwagi prześlemy do MIiB . Projekt będzie dyskutowany na posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury. Kto chce uczestniczyć w naszej delegacji proszę się zgłosić.

Pismo do projektu rozporządzenia

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP