SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 27.10.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Nasze pismo do p. Premier B. Szydło

ws " potwierdzenia" po odpowiedzi dyr. Oleksiaka

 

Przedstawione w piśmie przez dyr. Oleksiaka podstawy prawne wprowadzenia przez niego " potwierdzenia" nie dają takiej postawy.

Podane paragrafy rozporządzenia (Załączam ich teksty dla ułatwienia  ) nie zawierają żadnego zapisu pozwalającego na wprowadzenie dodatkowego, obowiązkowego dokumentu bezwzględnie wymaganego przy rejestracji pojazdu po przebudowie.

Tak więc "potwierdzenie" zostało wprowadzone bezprawnie i jest nielegalne.

W tej sytuacji wystąpiliśmy do p. Premier informując ją o bezprawnym działaniu urzędnika dep. TD MIiB, które toleruje kierownictwo MIiB z prośbą o skuteczną interwencję i przywrócenie praworządności. ( pismo załączam )

Na razie dostaliśmy pismo  z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące, że sprawa została przesłana do dyr. Biura Ministra MIiB p. Macieja Michałowskiego.

W dniu 11.10.2017 r  odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury ws zmian w przepisach o rejestracji czasowej i wydawaniu tablic.

Był na nim nowy Podsekretarz Stanu p. Marek Chodkiewicz, który zastąpił p. J. Szmita. P. Szmit odszedł na własne życzenie (???????).

Odbyłem z p. MC rozmowę i uzgodniłem, że przyjmie naszą delegację. Będzie w niej uczestniczyć 5 producentów. To ważne żeby w MIiB wiedzieli że producenci angażują się społecznie w swoje sprawy na rzecz całego środowiska. Zorganizowana społeczność stanowi siłę, z którą urzędnicy wiedzą że muszą się liczyć.

Nowy p. Podsekretarz Stanu twierdził że jest otwarty na nasze sprawy i będzie rzeczowo do nich podchodził.

Tematem spotkania będzie likwidacja "potwierdzenia".

Będziemy się domagali oficjalnego zlikwidowania wymogu przedstawiania "potwierdzenia" i przekazania tej informacji pismem do Wydz. komunikacji w całej Polsce z kopią do nas.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP