SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja Biura SPCMiP Nr 22 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 6.10.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 22 /2017

 

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs (MOTO PO WER). Zaprasza na warsztaty których celem będzie pokazanie od strony praktycznej, jak przygotować wniosek o dofinansowanie.

Przesyłam ważną informację MR dla firm daleko patrzących w swoją przyszłość o szkoleniu i programie wsparcia dla firm, które wspólnie z uczelniami chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników lub nowo zatrudnianych. ( info MR w załączeniu) 

Problem posiadania dobrze wykwalifikowanej kadry pracowników już istnieje i będzie narastał. Przedsiębiorcy dostrzegają, że osobnym problemem jest pozyskanie dobrego pracownika a osobnym jego zatrzymanie w firmie.

Wyniki badań nauk społecznych wskazują, że teraz dla pracowników rośnie znaczenie czynników nie materialnych: satysfakcja z pracy, docenianie przez otoczenie itp. To spowodowało, że powstają firmy o "turkusowym systemie" zarządzania.

Jeżeli będzie zainteresowanie to podam źródła gdzie można uzyskać wiedzę na ten temat. Ja od lat chodzę na Konwersatoria do prof. Blikle i tam są na ten temat wykłady specjalistów i praktyków. Wczoraj był wykład EFEKTYWNOŚĆ I  EMPATIA.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

w dniu 11.10.2017 r. o godz. 16

Zachęcam Producentki/ów, którzy korzystają z rejestracji czasowej i tablic badawczych do  zapoznania się z projektem zmiany rozporządzenia w tej sprawie którego treść do konsultacji jest na stronie :

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12302007/12454230/12454231/dokument304648.pdf

Zachęcam, mimo że jest napisane "bełkotem urzędniczym" i jest tylko uzupełnieniem a nie tekstem jednolitym rozporządzenia. ( jest to druk nr 1543).

Zmiana rozporządzenia była omawiana na 3-ch posiedzeniach powołanej Podkomisji Infrastruktury. Rezultat w postaci proponowanego zmienionego tekstu załączam.

Załączam zaproszenie na posiedzenie Komisji i zachęcam do udziału w naszej delegacji producentów, których te przepisy dotyczą i będą zobowiązani do ich stosowania. Skład delegacji muszę zgłosić do godz. 12 w dniu 10.10.2017r.  Zaproszenie na komisję Infrastruktury

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP