SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O nas

Drukuj PDF
Ideą, która przyświecała założycielom SPCM w 1999 r  było stworzenie warunków i następnie doprowadzenie do praktycznej, przynoszącej wymierne korzyści współpracy producentów części motoryzacyjnych.

Ekonomia ?kapitalizmu sojuszników? funkcjonująca na świecie już od wielu lat zaczyna zdobywać zrozumienie i u naszych przedsiębiorców, bo otwiera dostęp do zasobów nie dostępnych dla pojedynczych firm z grupy MSP. Świadczy o tym rosnąca ilość organizowanych klastrów, powstających grup zakupowych i konsorcjów firm w różnych branżach. Wpisuje się w strategię UE ? Europa 2020? i pozwala korzystać ze środków finansowych z funduszy UE na dużo większą skalę.

Integracji środowiska przedsiębiorców z przemysłu motoryzacyjnego i firm z nim współpracujących służą spotkania w Klubie Producenta. Są organizowane średnio raz na miesiąc i zwykle są poświęcone jakiemuś tematowi, który przedstawia zaproszony prelegent. Rozmowy uczestników tych spotkań są nie tylko źródłem informacji, ale służą wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania, co jest niezbędne do organizowania wspólnych przedsięwzięć.

Od Listopada 2011 r. ( zmiana w statucie) członkami SPCM mogą być producenci pojazdów, naczep i przyczep, inne firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym, jednostki naukowe i firmy około biznesowe. Zmiana została wprowadzona z myślą o organizacji Polskiego Klastra Motoryzacyjnego ( informacja w zakładce Klastry ).

Ważną funkcją Stowarzyszenia jest stałe śledzenie projektowanych przepisów prawnych, udział w ich konsultowaniu w celu zabezpieczenia  interesu firm z przemysłu motoryzacyjnego szczególnie z grupy MSP. Współpracujemy w tym obszarze z innymi organizacjami szczególnie z SDCM. Ostatnią tę funkcje rozciągnęliśmy również na UE. Mamy swojego przedstawiciela w komitecie CARS 21

Szerzej o podejmowanych w przeszłości i obecnie przez SPCM działaniach w obronie naszych interesów można przeczytać w zakładce ?działania SPCM?.

Polityka klastrowa państwa wymuszana przez UE powoduje, że niektóre regionalne programy pomocowe już żądają dołączenia do wniosku o przyznanie dofinansowania, zaświadczenia o przynależności starającego się do branżowej organizacji społecznej czyli np. do SPCM. Nasi członkowie mają bezpłatną pomoc i doradztwo przy wyszukiwaniu odpowiednich funduszy i pisaniu wniosków i  bezpłatne porady celne. Przynależność do Stowarzyszenia to również szersze kontakty koleżeńskie i możliwość uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach.

Członkowie SPCM są zobowiązani aby w swoich działaniach kierować się rzetelnością, uczciwością i etyką zawodową wymaganą przez Kodeks Honorowy Producenta SPCM.

REGON: 016298352
KRS: 0000138053