SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Drukuj PDF

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych Tekst mający znaczenie dla EOG

Dziennik Urzędowy L 108 , 28/04/2011 P. 0013 - 0020

 

intrastat