SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Drukuj PDF

Warszawa, 15.10.2011 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Na XII Zgromadzenie Ogólne Członków SPCM
W dniu 27.10.2011 r.
Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym od roku 2008  obejmowała
?    Wydawanie i rozsyłanie  informacji biura
?    Opracowanie i próba wprowadzenia Systemu Zgodności ST SPCM dla kategorii części o jakości porównywalnej z oryginałem wprowadzonej dyrektywą GVO dla części zamiennych.
?    Działania przeciw kryzysowe realizowane wspólnie że Związkiem Pracodawców Motoryzacji.
?    Opracowanie i przekazanie do MG Raportu SPCM  o sytuacji i pomocy potrzebnej krajowym dostawcom części w przemyśle motoryzacyjnym. Korespondencja z Min. Pawlakiem
?    Działania interwencyjne w UOKiK ws sprowadzania do Polski i wprowadzania na rynek części bez wymaganej homologacji.
?    Działania mające na celu znalezienie tańszych instytucji prowadzących badania homologacyjne .
?    Uruchomienie nowej strony internetowej spam.cba.pl opracowanej i redagowanej przez Kol. Andrzeja Tymińskiego.  
?    Organizowanie spotkań w Klubie Producenta
?    Współpraca z hiszpańskim Instytutem Iliada i organizowanie spotkań informacyjnych zwianych z nowymi wymaganiami homologacji pojazdów. ( spotkania w Klubie Producenta)
?    Utrzymywanie stałego kontaktu z Ministerstwem Gospodarki i uczestnictwo w zgłaszanych inicjatywach ustawodawczych i analitycznych związanych z analizą  działania przemysłu motoryzacyjnego. Zbieraliśmy i przekazywaliśmy opinie nadsyłane przez członków.
?    Nawiązywanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze przemysłu motoryzacyjnego . SDCM, ZPM i inne
?    Wprowadzenie naszego przedstawiciela do europejskiej instytucji CARS 21. p. Izabella Tymińska
?    Podjęcie inicjatywy w 2010 r zorganizowania Polskiego Klastra Motoryzacyjnego. Opracowanie koncepcji Klastra i prowadzenie dyskusji z potencjalnymi partnerami
?    Podjęcie Inicjatywy CORNET umożliwiającej finansowanie badań naukowych zakończonych rezultatami, które mogą znaleźć zastosowanie w firmach produkcyjnych
?    Działanie mające zapobiec wprowadzeniu do ustawy o dopuszczaniu pojazdów do ruchu wypaczonych zapisów dyrektywy 46 UE działających na szkodę producentów części przez wprowadzenie m.in. homologacji części które homologacji nie powinny podlegać. Współpraca z SDCM.
?    Zaproponowane przez Janka Stańczyka spotkania w Klubie Producenta z zakup owcami dużych klientów i rozwinięcie powiązań kooperacyjnych między firmami przez udostępnianie niewykorzystanych mocy produkcyjnych w procesach technologicznych.   

Opracował na podstawie dokumentacji
Antoni T. Dąbrowski
Prezes Zarządu
SPCM