SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 11 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 20.04.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 11 /2017

Projekt zmiany rozporządzenia

Nie otrzymaliśmy żadnych szczegółowych uwag do projektu zmiany rozporządzenia. Napisały je inne organizacje, których działalności dotyczył.

My wystąpiliśmy z ogólną uwagą ( pismo w załączeniu), że nie wyrażamy zgody na pisanie aktów prawnych w taki sposób, że czytający musi korzystać z co najmniej dwóch dokumentów żeby zrozumieć całość konsultowanych przepisów.

Tak było z rozporządzeniem, które weszło 1.07.2016 r.  Tekst wymagał wielokrotnego czytania żeby go zrozumieć i prowadzenia przez nas wymiany poglądów między producentami  co autor miał na myśli pisząc dany paragraf i jego powiązanie z innymi. To jest brak szacunku urzędników dla nas jako użytkowników.

Jak wynika z informacji od producentów dalej rozporządzenia nie rozumieją i nie stosują w Wydz. Komunikacji i na SKP. Jedynym dla nich zrozumiałym dokumentem jest nielegalne i bezprawne "potwierdzenie". Wymagają go jeszcze teraz nawet w przypadkach kiedy nie jest wymagane. ( § 9a, § 9c). To dowodzi jakim nieczytelnym bublem prawnym jest rozporządzenie. Proszę nadsyłać swoje uwagi w tej sprawie.

UWAGI

do rozporządzenia obowiązującego o 1.07.2016 r.

Przekazałem do podsekretarza  MIiB p. J. Szmita nasze uwagi do rozporządzenia (tym razem za pokwitowaniem ), które były przez nas przekazane w czasie spotkań w MIiB w sierpniu 2016 r. i zostały zgubione. ( pismo w załączeniu)

Jerzy_Szmit_uwagi_do_rozporzadzenia_z_zalacznikami.pdf

Jerzy_Szmit_uwagi_do_projektu_116.pdf

Poprosił o nie p. Król na spotkaniu w MIiB w dniu 25.02.2017 r. Z uwagami jako załącznikami do pisma będzie się można zapoznać na naszej stronie.

Został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia (Dz. U. 2016 poz. 2022) w którym nie poprawiono zgłoszonych przez nas błędów.

Zachęcam do lektury tego dokumentu i nadsyłania swoich uwag, zauważonych nonsensów i niezgodności z przepisami UE.

Planujemy wystąpienie do p. j. Szmita o spotkanie z nim naszej delegacji. Głównym tematem będzie likwidacja nielegalnego i bezprawnego "potwierdzenia" oraz usunięcie błędów w rozporządzeniu.

Przypominam o naszej Bezpłatnej Skrzynce  Kontaktowej. Można do niej przystępować i wymieniać się swoimi uwagami z innymi producentami.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 10 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 6.04.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 10 /2017

Rozporządzenie z 1.07.2016 r. do poprawy

Otrzymaliśmy z MIiB pismo ( w załączeniu)  informujące, że na poniższej stronie RCL

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12296603/12422068/12422069/dokument280810.pdf

znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać od 1.07.2016 r.

Nie wiem na ile jest to efekt naszych interwencji i nacisków a na ile krytycznej oceny tego aktu prawnego przez samych urzędników.

W rozdzielniku jest 36 różnych organizacji, jednostek naukowych i instytucji. Zostały one zaproszone do składania uwag.

SPCMiP  może zgłaszać uwagi do 19.04 2017 r.

Zapraszam wszystkich producentów do zapoznania i przeanalizowania tekstu projektu pod kątem praktycznych skutków dla waszych firm jakie będą wynikały z zawartych w nim zapisów i zgłoszenia wszystkich błędów, niejasności i złych rozwiązań.

Ponieważ zainteresowani wiedzą ile problemów i kłopotów spowodowało rozporządzenie proponuję poświęcić czas na jego analizę i przesłać do nas swoje uwagi. Możliwe że będziemy je publikować żeby uruchomić nad nimi dyskusję. Nic tak nie rozwija wiedzy jak jej wzajemna wymiana. Jeżeli będzie duża aktywność producentów uruchomimy dla wymiany informacji i uwag przez zainteresowanych naszą Bezpłatną Skrzynkę Kontaktową. Pozwoli to na bezpośrednią wymianę uwag o zapisach w projekcie rozporządzenia.

Aktualnie ważną sprawą jest zebranie uwag od Państwa i przesłanie ich do MIiB . Dlatego proszę o pilne nadsyłanie uwag na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Przypominam że nasze uwagi możemy składać tylko do 19.04.2017 r.

Będziemy się domagać żeby prócz złożenia pisemnych uwag odbyły w MIiB konsultacje społeczne projektu na spotkaniu zainteresowanych instytucji i organizacji.

Na konsultacje chciałbym żebyśmy poszli w delegacji, w której będą uczestniczyć producenci. Proszę o zgłaszanie się producentów zainteresowanych udziałem w delegacji.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 09 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 22.03.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 09 /2017

Współpraca z ElectroMobility Poland S. A.

Jest w przygotowaniu tekst porozumienia pomiędzy SPCMiP i EMP  o współpracy w ramach, której podjęliśmy się zadania utworzenia bazy danych o polskich producentach produkujących części i komponenty motoryzacyjne zainteresowanych udziałem w programie  EMP SA oraz zainteresowania programem uczelni i instytutów.

Konkursy na „Miejskie Auto Przyszłości”

organizowane przez EMP SA.( tekst przesłany przez EMP SA)

ElectroMobility Poland SA jest holdingiem spółek skarbu Państwa: PGE SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron SA, które powołały nas z inicjatywy Ministra Energii. Misją EMP jest budowa spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce, a głównym celem spółki opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego.

ElectroMobility Poland, planuje, przy wsparciu polskiego rządu, stworzyć podstawy dla powstania nowego rynku w Polsce i stać się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych.

EMP organizuje w 2017 i 2018 roku dwa konkursy, które stanowić będą pierwsze dwa z czterech kroków na drodze do polskiego samochodu elektrycznego. Zgłoszenia do konkursu pierwszego będą przyjmowane od 13 marca do 15 maja 2017 r.

1.         Konkurs pierwszy – na wizualizację koncepcji nadwozia.

Czas trwania: 13 marca - 10 września 2017 r.

2.         Konkurs drugi – na zbudowanie pierwszych prototypów.

Czas trwania: od 11 września 2017 r. do 25 marca 2018 r.

W gronie Jury oceniających projekty znajdą się powszechnie szanowani przedstawiciele nauki, dziennikarze motoryzacyjni, styliści, projektanci, kierowcy sportowi. Komisja będzie oceniała postęp prac oraz ich wartość merytoryczną w 4 etapach tematycznych, do których należą: produkowalność, ergonomia, mobilność/miejskość i bezpieczeństwo.

Zgłoszenie do konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie www. ElectroMobility Poland: http://www.emobilitypoland.pl/formularz-konkursowy.html

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 10 z 42