SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 12.06.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 8.06 odbyło sie posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którym omawiano projekt zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic. Niżej link do projektu bo sprawa dla producentów jest ważna. Dlatego trzeba się z tekstem projektu zapoznać i przysłać do mnie uwagi oraz ocenę.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Zaproponowane przez MIiB zmiany poszły w złym kierunku. Nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Przewodniczący Komisji po 5 głosach krytycznych przerwał posiedzenie i powołał Podkomisję, która ma się zająć projektem na początku lipca.

Nasze stanowisko ( w załączeniu) przekazałem do protokółu sekretarzowi Komisji. Będziemy zaproszeni na posiedzenie Podkomisji. Dodatkowo uzgodniłem że przekażę materiały dotyczące innych naszych spraw z MIiB. Zostaną one przekazane posłom.

Stanowisko SPCMiP

Mam nadzieję, że po posiedzeniu Podkomisji będziemy mogli o poruszonych w nich tematach porozmawiać z posłami . Szczególnie o likwidacji bezprawnego "potwierdzenia".

Na posiedzenie może przyjść nasza 3-4 osobowa delegacja. Jak tylko zostanę o terminie powiadomiony to wszystkich poinformuję. Osobisty udział producentów w posiedzeniu jest ważny i dobrze odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego środowiska sprawami, które jego dotyczą.

Nasze stanowisko na Podkomisję w/s projektu ustawy może być uzupełnione jeżeli otrzymam dodatkowe uwagi i sugestie. Proszę przeczytać UZASADNIENIE. Jest napisane tak że trudno je zrozumieć ale proszę zwrócić uwagę na przewidywane skutki praktyczne dla producentów, które nie zostały zbadane z braku danych. Proponuję je ocenić kierując się logiką producenta opartą na przewidywanej praktyce rozwiązania proponowanego w projekcie.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 14 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 31.05.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 14 /2017

Po wizycie delegacji SPCMiP w MIiB

 

Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji czy sprawy o które po spotkaniu dyr. Łukaszem  Smółką wystąpiliśmy w piśmie do dyr. Oleksiaka zostaną czy nie zostaną załatwione. Taka panuje w MIiB kultura.

Chodzą słuchy że w lipcu mają zdymisjonować min. Adamczyka. Nie wiadomo czy "nowy" wymieni kierownictwo resortu czy zostawi starych i których.  Na wszelki wypadek wystąpiliśmy do podsekretarza p. J. Szmita o spotkanie w/s "potwierdzenia" i spraw z pisma do dyr. Oleksiaka. Nowemu ministrowi od razu przekażemy informację że ci urzędnicy nie tylko nic nie załatwiali ale nawet nie odpowiadali na pisma.

Sprawy są na tyle ważne dla przedsiębiorców robiących pojazdy użytkowe i zabudowy że kolejny brak rezultatu nie może nas zniechęcać do dalszego działania.

Poszukujemy wsparcia u posłów ( biura poselskie), senatorów, działaczy PiS i dziennikarzy prosząc ich o pomoc w załatwieniu naszych spraw. Pozyskane kontakty zgłaszających chęć pomocy poroszę przesyłać do mnie to prześlę im materiały.

UWAGA !!!!

Zmiana ustawy PoRD- Profesjonalna rejestracja pojazdów. Wydawanie tablic i dodatkowo blankietów.

W dniu 2.06 otrzymaliśmy mailem zawiadomienie o posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury na której nastąpi rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – PoRD (druk nr 1543) Dotyczy rejestracji czasowej i wydawania tablic .Niżej link do strony z tekstem. Koniecznie przeczytać i przysłać do mnie uwagi.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Sprawa ważna dla producentów bo chcą wprowadzić przepisy zwiększające biurokrację i koszty po stronie producenta. Na konsultacjach w zeszłym roku nasz kolega producent pokazał przepisy niemieckie dotyczące tego zagadnienia zawarte na

1 1/2 strony A4. W 2013r. nasz kolega opracował propozycję ulepszenia istniejącego systemu, którą przesłaliśmy do ministerstwa. MIiB chce dalej zwiększać biurokrację.

Nadesłane uwagi przestawię na posiedzeniu Komisji Sejmowej i złożę do protokółu wersję papierową.  Przyjmuję zgłoszenia chętnych do udziału w naszej delegacji.(4 os.)

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 13 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 16.05.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 13 /2017

Relacja z wizyty delegacji SPCMiP w MIiB

 

Załączam relację z naszego spotkania Minęły w dniu 27.04 z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra MIiB  p. Łukaszem  Smółką. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji czy sprawy o które po spotkaniu wystąpiliśmy w piśmie do dyr. Oleksiaka zostaną czy nie zostaną załatwione.

Relacja_z_27.04.2017

Sprawy są na tyle ważne dla przedsiębiorców robiących zabudowy że kolejny brak rezultatu nie może nas zniechęcać do dalszego działania.

Mamy rację domagając się ich załatwienia.

W tej sytuacji kontynuujemy w swoich rejonach nawiązywanie kontaktów z posłami ( biura poselskie), senatorami, działaczami PiS i dziennikarzami prosząc o pomoc w załatwieniu naszych spraw.

Kontakty do pozyskanych osób, które wyraziły chęć pomocy poroszę przesyłać do mnie to prześlę im materiały opisujące nasze działania i szkodliwe działanie MIiB.

Przekazano nam informację, że istniejące aktualnie 4 jednostki uprawnione, które od MIiB dostały monopol na stemplowanie „potwierdzenia” mają jednakowe ceny. Czy mamy tu przypadek zmowy cenową i trzeba powiadomić UOKiK?

 

Naruszenia wzoru przemysłowego części produkowanych na rynek części zamiennych ( z emaila od producenta)

Wraz ze wspólnikiem postanowiliśmy skorzystać z usług jednej z takich kancelarii a poniżej znajdzie Pan zakres czynności. Przedmiotowa opinia będzie miała na celu wskazanie:

1.       czy części zamienne do znanych marek samochodów,  produkowane przez nas , mogą być przedmiotem skutecznej rejestracji jako wzory przemysłowe;

2.       w razie, gdyby odpowiedź  na pyt. 1 była pozytywna -  czy produkty te naruszają prawa z rejestracji wzorów przemysłowych koncernów samochodowych (producentów oryginalnych części);

3.       jakie zarzuty mogą zostać podniesione przez koncerny samochodowe (producentów oryginalnych części) względem nas  w razie naruszenia i jakie należy przedsięwziąć działania zabezpieczające;

4.       czy części zamienne, produkowane przez koncerny samochodowe (producentów oryginalnych części) mogą być objęte innymi prawami wyłącznymi.

Proszę spojrzeć na wyroby produkowane przez Państwa firmę. Warto.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 10 z 43