SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 17 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 21.07.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 17 /2017

 

Posiedzenie Podkomisji Infrastruktury odwołane

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

Zaplanowane na 18.07 posiedzenie Podkomisji Infrastruktury, na którym miał być  dalszy ciąg dyskusji nad projektem  zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) zostało odwołane z powodu trwających przed Sejmem demonstracji w obronie wolnych sądów.

Niżej link do projektu. Sprawa dla producentów jest ważna. Nie trzeba czytać całego   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Z otrzymanych od producentów uwag wynika, że na podstawie tekstu tego projektu nie mogą zrobić symulacji sytuacji swojej firmy (korzyści i strat) po wprowadzeniu tych przepisów.

Źle i nie jasno dla użytkowników napisany projekt nie pozwala ocenić skutków gospodarczych jego wprowadzenia. Na dwóch posiedzeniach na temat skutków gospodarczych wprowadzenia tych przepisów posłowie nie dyskutowali.

Jak podano w analizie projektowane przepisy dotyczą ponad 22 tyś. firm należących do kilku grup branżowych. Nie wiadomo jakie zachowania rynkowe tych firm spowodują. Czy będą one dobre czy szkodliwe dla naszej gospodarki.

Mamy trochę czasu dlatego proszę producentów, których przepisy dotyczą o nadsyłanie uwag. Zapraszam do udziału w naszej delegacji. Gos producenta, który przedstawi swoje uargumentowane uwagi do projektu będzie bardzo ważny.

Spotkanie z podsekretarzem p. J. Szmitem

Zgodnie z wyrażoną przez p. Szmita zgodą na spotkanie z naszą delegacją wystosowałem do niego pismo, które załączam.

pismo do Szmita 12-07-2017

Proszę o zgłoszenie się do udziału w delegacji producentów, którzy przedstawią temat poprawienia przepisów homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

Zgłosili się już do udziału w delegacji producenci, który przedstawią temat szkodliwości  "potwierdzenia" wprowadzonego bezprawnie przez dyr. Oleksiaka.

Działania w obu sprawach w obronie własnych interesów i kolegów można podejmować tylko przez Stowarzyszenie. Pojedyncza firma czy firmy takich działań podejmować nie mogą.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 10.07.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

RELACJA

Z Posiedzenia Podkomisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 5.07 odbyło sie posiedzenie Podkomisji Infrastruktury, na którym był dalszy ciąg dyskusji nad projektem  zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic.

Niżej link do projektu. Sprawa dla producentów jest ważna. Nie trzeba czytać całego   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Żeby zwrócić uwagę na skutki gospodarcze projektu zaprezentowałem nasze stanowisko (załączam) na początku posiedzenia. W odpowiedzi organizacje zawsze popierające urzędników dep. TD MIiB zgłosiły swoje poparcie i zachwyt, mimo że nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Tylko przedstawiciel jednego stowarzyszenia stwierdził że przepisy są nie życiowe w określonym fragmencie i jego członkowie nie będą ich przestrzegać.

Pan podsekretarz J. Szmit z MIiB poprosił żebym mu przekazał opracowanie producenta z 2013 r. ws naprawy istniejącego systemu.

Posłowie w swoich wypowiedziach skupili się na braku aktualnych konsultacji społecznych projektu i problemach proceduralnych. Zupełnie nie zajmowano się skutkami gospodarczymi i zachowaniami rynkowymi firm, których te przepisy będą dotyczyć. Nie było żadnego głosu producenta a powinien być.

Następne posiedzenie Podkomisji obędzie się 18.07 o godz. 12 w Sejmie. Bardzo proszę producentów, których przepisy dotyczą o zapoznanie się z nimi i przysłanie swoich uwag jak to rozwiązanie wpłynie na wasze interesy.

Zapraszam również do udziału w naszej delegacji. Udział w posiedzeniu jest ważny i odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego i dobrze współpracującego środowiska producentów pilnującego spraw, które jego dotyczą.

Po posiedzeniu rozmawiałem z Podsekretarzem p. J. Szmitem. Uzgodniłem, że spotka się z naszą delegacją. Zgłosimy do omówienia likwidację "potwierdzenia" i poprawę przepisów dotyczących homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 12.06.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 8.06 odbyło sie posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którym omawiano projekt zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic. Niżej link do projektu bo sprawa dla producentów jest ważna. Dlatego trzeba się z tekstem projektu zapoznać i przysłać do mnie uwagi oraz ocenę.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Zaproponowane przez MIiB zmiany poszły w złym kierunku. Nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Przewodniczący Komisji po 5 głosach krytycznych przerwał posiedzenie i powołał Podkomisję, która ma się zająć projektem na początku lipca.

Nasze stanowisko ( w załączeniu) przekazałem do protokółu sekretarzowi Komisji. Będziemy zaproszeni na posiedzenie Podkomisji. Dodatkowo uzgodniłem że przekażę materiały dotyczące innych naszych spraw z MIiB. Zostaną one przekazane posłom.

Stanowisko SPCMiP ws projektu A

Mam nadzieję, że po posiedzeniu Podkomisji będziemy mogli o poruszonych w nich tematach porozmawiać z posłami . Szczególnie o likwidacji bezprawnego "potwierdzenia".

Na posiedzenie może przyjść nasza 3-4 osobowa delegacja. Jak tylko zostanę o terminie powiadomiony to wszystkich poinformuję. Osobisty udział producentów w posiedzeniu jest ważny i dobrze odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego środowiska sprawami, które jego dotyczą.

Nasze stanowisko na Podkomisję w/s projektu ustawy może być uzupełnione jeżeli otrzymam dodatkowe uwagi i sugestie. Proszę przeczytać UZASADNIENIE. Jest napisane tak że trudno je zrozumieć ale proszę zwrócić uwagę na przewidywane skutki praktyczne dla producentów, które nie zostały zbadane z braku danych. Proponuję je ocenić kierując się logiką producenta opartą na przewidywanej praktyce rozwiązania proponowanego w projekcie.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 10 z 44