SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 20 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 30.08.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 20 /2017

Nasza interwencja do p. Premier B. Szydło ws " potwierdzenia"

Przez prawie rok próbowaliśmy na różnych szczeblach MIiB rozmawiać o likwidacji bezprawnego, nielegalnego i niepotrzebnego "potwierdzenia" wprowadzonego przez dyr. Oleksiaka.

Rozmawialiśmy z podsekretarzem J. Szmitem nadzorującym pracę dep. TD MIiB oraz z p. Smółką dyr. Gabinetu Ministra.

Na spotkaniu zorganizowanym przy pomocy posła w Ministerstwie  Rozwoju prosiliśmy o pomoc i przekazaliśmy tam zestaw dokumentów opracowanych przez producentów świadczących o szkodliwym dla gospodarki działaniu MIiB.

Zupełny brak rezultatów tych działań spowodował że wystąpiliśmy do p. Premier.

Pismo do Premier Beaty Szydło

Przekazaliśmy jej pismo (w załączeniu ) i 7 zał. Załączniki są na naszej stronie.

Zostały opracowane na naszą prośbę przez producentów. Opisują istniejące patologiczne sytuacje rynkowe, szkodliwe dla gospodarki i producentów, spowodowane przepisami wprowadzonymi przez  dep. TD MIiB.

Otrzymaliśmy z Kancelarii Premiera pismo (  Informacja z kancelarii premiera ) , że nasze pismo zostało przesłane do MIiB z prośbą o wyjaśnienie, o którego treści zostaniemy poinformowani.

Mamy nadzieję że Kancelaria Premiera sprawdzi odpowiedź  i dokona oceny czy działania MIiB są zgodne z prawem ws "potwierdzenia".

Krąży informacja, że Adamczyk ma być zwolniony w październiku bo napsuł i w innych sprawach.

Prócz interwencji u Premiera prowadzimy  rozmowy interwencyjne z posłami, dziennikarzami itp. Planujemy dalsze interwencje aż sprawy załatwimy. Prosimy o przekazywanie kontaktów, które będziemy mogli wykorzystać do naszych interwencji.

Prosimy też o przysyłanie nowych opisów patologicznych sytuacji rynkowych szkodzących gospodarce spowodowanych złymi przepisami prawnymi.  Autorów nie ujawniamy bez ich zgody i chronimy tajemnicą.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 19 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 23.08.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 19 /2017

 

O rozporządzeniu MIiB , które zmienia rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Otrzymaliśmy z MIiB pismo ( załączone) informujące o przekazaniu do  konsultacji projektu zmiany rozporządzenia w sprawie zapisanej w tytule, którego treść jest na stronie :

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12302007/12454230/12454231/dokument304648.pdf

Pismo konsultacje

Przepisy dotyczą wszystkich osób, które używają pojazdów lub muszą przeprowadzać ich badania techniczne. Dlatego zachęcam do zapoznania się z jego treścią, mimo że jest napisane "bełkotem urzędniczym" i jest tylko uzupełnieniem a nie tekstem jednolitym rozporządzenia.

Przy każdej okazji zwracamy na to uwagę kierownictwu MIiB  bo dowodzi to lekceważenia przez urzędników MIiB nas użytkowników przepisów prawnych. Dalej wygoda urzędników MIiB  jest ważniejsza niż nasza Obywateli.

Dlatego trzeba czytać teksty proponowanych zmian ze starym tekstem rozporządzenia żeby zrozumieć uzupełnienie.

Producenci zabudów pojazdów proszę sprawdzić czy przepisy rozporządzenia pozwalają diagnoście wprowadzić dane pojazdu po przebudowie ( fotele, ściany grodziowe ) do CEP i na jakiej podstawie. Czy jest tam gdzieś wymienione "potwierdzenie" wprowadzone przez dyr. Oleksiaka.

Proszę dokonać również oceny czy tekst jest napisany w sposób zrozumiały dla użytkownika bez pomocy prawników.

Uwagi do zmiany rozporządzenia proszę przysłać do dnia 31.08.2017 r.

My te uwagi zbierzemy, poukładamy  i wyślemy do MIiB jako SPCMiP. Po to jest Stowarzyszenie żeby między innymi organizować wspólne opiniowanie projektów ustaw, Pojedyncze firmy czy osoby tego robić nie mogą.

.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 18 /2017

Drukuj PDF

Warszawa 8.08.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 18 /2017

Nowe wymagania homologacyjne KE dla cięższych pojazdów użytkowych i zespołów dot. emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii (VECTO)

Komisja Europejska wprowadza nowe wymagania dla cięższych pojazdów użytkowych (heavy duty vehicles) (w pierwszym etapie: dla ciężarówek, następnie dla autobusów, przyczep i naczep) w odniesieniu do emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii. I tak - od 01.07.2019 producenci ciężarówek będą zobowiązani do deklarowania poziomu emisji CO2 oraz zużycia paliwa lub energii w nowych pojazdach (wartości dopuszczalne nie są i na razie nie będą określone).

Producenci pojazdów będą mogli obliczyć obie wartości (emisja CO2 i zużycie paliwa/ energii) przy użyciu specjalnego oprogramowania o nazwie VECTO ("Vehicle Energy Consumption Tool"; to oprogramowanie zostało opracowane przez Komisję Europejską). Aby móc używać tego narzędzia do deklaracji oficjalnych wartości (na potrzeby rejestracji), producenci pojazdów muszą otrzymać najpierw upoważnienie (autoryzację procesu) z jednostki homologacyjnej. Z przyjemnością informujemy, że firma Applus IDIADA będzie jednym z pierwszych homologacyjnych serwisów technicznych w Europie, mających uprawnienia do homologacji wg przepisów VECTO. Innymi słowy: IDIADA będzie oferować przeprowadzanie autoryzacji procesu obliczania zużycia energii/ emisji CO2 (dla producentów pojazdów) oraz homologację podzespołów (dla producentów komponentów) zgodnie z wymogami VECTO, gdy tylko zostaną one oficjalnie opublikowane.

 

Do obliczeń emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii producenci pojazdów będą potrzebować następujących danych wejściowych:
a) certyfikaty VECTO dla elementów, które są istotne dla zużycia paliwa/ energii: nie tylko silniki, ale także skrzynie biegów, osie napędzane, opony(!) (ponieważ wszystkie elementy mają pewne mechaniczne straty);
b) wartość oporu aerodynamicznego (oporu powietrza).

 

Komentarz do punktu a): wymagania VECTO prowadzą do sytuacji, w której producenci komponentów, którzy do tej pory nigdy nie musieli przeprowadzać żadnych badań homologacyjnych, teraz będą musieli ubiegać się o homologację (dotyczy to zwłaszcza producentów skrzyń biegów, osi napędzanych, urządzeń zmniejszających opory aerodynamiczne).

Komentarz do punktu b): producenci pojazdów będą zobowiązani dokonywać pomiarów oporu powietrza dla swoich pojazdów. Na szczęście może mieć zastosowanie w tym przypadku filozofia "najgorszego przypadku"- pomoże to producentom zredukować liczbę badań. Należy jednak pamiętać, że jeżeli badania oporów powietrza mają być wykorzystywane do celów homologacji, powinny być one organizowane w ścisłej współpracy z jednostkami homologacyjnymi!

IDIADA została poproszona przez hiszpańskie Ministerstwo i przez RDW o wsparcie w przygotowywaniu procedur testowych i homologacyjnych dotyczących zużycia energii i emisji CO2 samochodów ciężarowych. Dlatego IDIADA ma dużą wiedzę na ten temat. Pozwoliło to nam już teraz rozpocząć pierwsze działania homologacyjne VECTO dla wybranych producentów pojazdów (OEM-ów).

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 9 z 44