SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 10.07.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

RELACJA

Z Posiedzenia Podkomisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 5.07 odbyło sie posiedzenie Podkomisji Infrastruktury, na którym był dalszy ciąg dyskusji nad projektem  zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic.

Niżej link do projektu. Sprawa dla producentów jest ważna. Nie trzeba czytać całego   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Żeby zwrócić uwagę na skutki gospodarcze projektu zaprezentowałem nasze stanowisko (załączam) na początku posiedzenia. W odpowiedzi organizacje zawsze popierające urzędników dep. TD MIiB zgłosiły swoje poparcie i zachwyt, mimo że nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Tylko przedstawiciel jednego stowarzyszenia stwierdził że przepisy są nie życiowe w określonym fragmencie i jego członkowie nie będą ich przestrzegać.

Pan podsekretarz J. Szmit z MIiB poprosił żebym mu przekazał opracowanie producenta z 2013 r. ws naprawy istniejącego systemu.

Posłowie w swoich wypowiedziach skupili się na braku aktualnych konsultacji społecznych projektu i problemach proceduralnych. Zupełnie nie zajmowano się skutkami gospodarczymi i zachowaniami rynkowymi firm, których te przepisy będą dotyczyć. Nie było żadnego głosu producenta a powinien być.

Następne posiedzenie Podkomisji obędzie się 18.07 o godz. 12 w Sejmie. Bardzo proszę producentów, których przepisy dotyczą o zapoznanie się z nimi i przysłanie swoich uwag jak to rozwiązanie wpłynie na wasze interesy.

Zapraszam również do udziału w naszej delegacji. Udział w posiedzeniu jest ważny i odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego i dobrze współpracującego środowiska producentów pilnującego spraw, które jego dotyczą.

Po posiedzeniu rozmawiałem z Podsekretarzem p. J. Szmitem. Uzgodniłem, że spotka się z naszą delegacją. Zgłosimy do omówienia likwidację "potwierdzenia" i poprawę przepisów dotyczących homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 12.06.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 8.06 odbyło sie posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którym omawiano projekt zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic. Niżej link do projektu bo sprawa dla producentów jest ważna. Dlatego trzeba się z tekstem projektu zapoznać i przysłać do mnie uwagi oraz ocenę.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Zaproponowane przez MIiB zmiany poszły w złym kierunku. Nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Przewodniczący Komisji po 5 głosach krytycznych przerwał posiedzenie i powołał Podkomisję, która ma się zająć projektem na początku lipca.

Nasze stanowisko ( w załączeniu) przekazałem do protokółu sekretarzowi Komisji. Będziemy zaproszeni na posiedzenie Podkomisji. Dodatkowo uzgodniłem że przekażę materiały dotyczące innych naszych spraw z MIiB. Zostaną one przekazane posłom.

Stanowisko SPCMiP ws projektu A

Mam nadzieję, że po posiedzeniu Podkomisji będziemy mogli o poruszonych w nich tematach porozmawiać z posłami . Szczególnie o likwidacji bezprawnego "potwierdzenia".

Na posiedzenie może przyjść nasza 3-4 osobowa delegacja. Jak tylko zostanę o terminie powiadomiony to wszystkich poinformuję. Osobisty udział producentów w posiedzeniu jest ważny i dobrze odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego środowiska sprawami, które jego dotyczą.

Nasze stanowisko na Podkomisję w/s projektu ustawy może być uzupełnione jeżeli otrzymam dodatkowe uwagi i sugestie. Proszę przeczytać UZASADNIENIE. Jest napisane tak że trudno je zrozumieć ale proszę zwrócić uwagę na przewidywane skutki praktyczne dla producentów, które nie zostały zbadane z braku danych. Proponuję je ocenić kierując się logiką producenta opartą na przewidywanej praktyce rozwiązania proponowanego w projekcie.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 12.06.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15 /2017

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 8.06 odbyło sie posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którym omawiano projekt zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic. Niżej link do projektu bo sprawa dla producentów jest ważna. Dlatego trzeba się z tekstem projektu zapoznać i przysłać do mnie uwagi oraz ocenę.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Zaproponowane przez MIiB zmiany poszły w złym kierunku. Nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Przewodniczący Komisji po 5 głosach krytycznych przerwał posiedzenie i powołał Podkomisję, która ma się zająć projektem na początku lipca.

Nasze stanowisko ( w załączeniu) przekazałem do protokółu sekretarzowi Komisji. Będziemy zaproszeni na posiedzenie Podkomisji. Dodatkowo uzgodniłem że przekażę materiały dotyczące innych naszych spraw z MIiB. Zostaną one przekazane posłom.

Stanowisko SPCMiP

Mam nadzieję, że po posiedzeniu Podkomisji będziemy mogli o poruszonych w nich tematach porozmawiać z posłami . Szczególnie o likwidacji bezprawnego "potwierdzenia".

Na posiedzenie może przyjść nasza 3-4 osobowa delegacja. Jak tylko zostanę o terminie powiadomiony to wszystkich poinformuję. Osobisty udział producentów w posiedzeniu jest ważny i dobrze odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego środowiska sprawami, które jego dotyczą.

Nasze stanowisko na Podkomisję w/s projektu ustawy może być uzupełnione jeżeli otrzymam dodatkowe uwagi i sugestie. Proszę przeczytać UZASADNIENIE. Jest napisane tak że trudno je zrozumieć ale proszę zwrócić uwagę na przewidywane skutki praktyczne dla producentów, które nie zostały zbadane z braku danych. Proponuję je ocenić kierując się logiką producenta opartą na przewidywanej praktyce rozwiązania proponowanego w projekcie.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 8 z 42