SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacja Biura SPCMiP Nr 17/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 31.12.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 17/2018

DZIAŁANIA

Przeprowadzone w 2018 r przez SPCMiP  w celu zlikwidowania bezprawnego "potwierdzenia" obniżającego konkurencyjność polskich producentów

Od początku roku kontynuowaliśmy działania mające na celu likwidację "potwierdzenia" korzystając z pomocy posłów i senatorów, którzy zaangażowali się w tę sprawę. Wystąpiliśmy do Sejmowej i Senackiej Komisji Infrastruktury o zajęcie stanowiska ale nie dało to rezultatu.

Bardzo zaangażował się w naszą sprawę p. senator  Grzegorz Peczkis. Wyjaśnienia dla niego przesłane do p Stanisława Karczewskiego Marszałeka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziły ze "potwierdzenie" nie ma podstaw prawnych i jest "prawem powielaczowym".

Jeden z producentów zaproponował żebyśmy napisali pismo do Prezesa J. Kaczyńskiego. Pismo złożyłem w dniu 3.09.2018r. Takie samo pismo w tym dniu złożyła również Polska Izba Branży Pogrzebowej.

Ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi złożyłem 11.12.2018r. pismo interwencyjne. Na razie nie ma żadnej odpowiedzi.

W dniu 30.11.2018 r złożyłem skargę ws "potwierdzenia" do Premiera p. Morawieckiego. Otrzymałem kopię pisma skierowanego w tej sprawie do Ministra Infrastruktury  z datą 2.12.2018 w którym napisano że wyjaśnienie ws skargi z MI mam otrzymać do 18.12.2018 r. Do tej pory żadnego pisma z MI nie przysłano.

W dniu 3.12.2018 r. wysłałem pismo interwencyjne z załącznikami do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Już 17.12.2019 r dostałem pismo z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia związane z pobieraniem opłat za "potwierdzenie". Po uzyskaniu odpowiedzi od producentów, którzy płacą za "potwierdzenie" wyślę pismo z wyjaśnieniami.

Jeden z producentów zaangażował prawnika w naszą sprawę. Zaproponował on żeby złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i że on ją napisze. To będziemy realizować już w 2019 r

Wszystkie nasze pisma, pisma osób nam pomagających i odpowiedzi w tej sprawie są zmieszczone w zakładce "potwierdzenie " na naszej stronie www.spcmip.pl.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP