SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacja Biura SPCMiP Nr 6/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 20.04.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 6/2018

Dlaczego producenci płacą za "potwierdzenie", narzekają ale nie podejmują z nami współpracy żeby je zlikwidować?

W działania mające na celu likwidację "potwierdzenia" jest zaangażowanych tylko kilku producentów zabudów mimo, że sprawa dotyczy około dwustu. Reszta pokornie płaci i nie chce podjąć wspólnie z nami walki o swoje pieniądze.

Polecenie wprowadzające "potwierdzenie" zostało wydane bezprawnie i jest nielegalne ponieważ :

1. Urzędnik tego szczebla nie może wydawać poleceń, które skutkują obciążeniem finansowym obywateli (producentów)

2. W żadnym oficjalnym i obowiązującym przepisie prawnym " potwierdzenie" nie występuje. Nie ma więc umocowania prawnego czego już nie neguje dyr. Oleksiak.

Dlaczego taka duża grupa grzecznie płaci i to duże pieniądze, narzeka ale nie włącza się w nasze działania mające na celu likwidację "potwierdzenia"?

Trzeba docierać i angażować w sprawę likwidacji "potwierdzenia" posłów,  senatorów dziennikarzy i działaczy partyjnych. Trzeba występować do różnych właściwych instytucji: Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Sądu Administracyjnego do Premiera.

W te działania powinni się zaangażować wszyscy producenci zabudów bo to zwiększy siłę i zasięg tych działań.

Wczoraj byłem na koleżeńskim spotkaniu producentów, którzy zakładali SPCM prawie 20 lat temu u naszego kolegi w firmie. Wspominaliśmy czasy kiedy w koleżeńskich spotkaniach Stowarzyszenia uczestniczyło po 30 producentów angażujących się w różne działania społeczne przynoszące korzyści wszystkim i wymieniających się wzajemnie wiedzą o  zmianach następujących w otoczeniu firm.

Co się stało,  że teraz producenci zamknęli się w swoich firmach.  Prawie w ogóle nie współpracują nawet jeżeli ta współpraca dawała by konkretne korzyści materialne.

Rzadko się kontaktują i wymieniają wiedzą co teraz jest konieczne żeby nadążyć za zmieniającym się światem. Z wczorajszej dyskusji wynikało, że teraz Polacy tacy są.

Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa opinii na ten temat. Proszę przysyłać swoje wypowiedzi i za waszą zgodą będziemy je publikować w Info Biura.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP