Informacja Biura SPCMiP Nr 15/2019

Friday, 21 June 2019 17:27 Antoni T. Dąbrowski
Print
There are no translations available.

Warszawa    21.06.2019 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 15/2019

W dniu 18.06 2019 otrzymaliśmy do zaopiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

ws badań technicznych pojazdów.

Uwagi możemy zgłaszać do dnia 5.07.2019 r

Pod poniższym adresem jest projekt rozporządzenia

Nowy dokument o nazwie Uwagi - UODO.pdf został dodany do projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Proszę zapoznać się z przesłanym pakietem przepisów i przysłać swoje uwagi oraz  zastrzeżenia  do nas . Zbierzemy je, opracujemy i prześlemy do MI .

Proszę szczególnie zwrócić uwagę czy nie ma tam ukrytych jakichś dodatkowych opłat za wystawiane dokumenty. ( patrz "potwierdzenie").

Proszę prześledzić procedurę przeprowadzania badań. Czy nie jest nie potrzebnie zbyt uciążliwa dla producentów.

Uwagi proszę przesyłać jako skan podpisanego przez producenta dokumentu z uwagami.

 

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP