SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

propozycja z Korei Południowej

Print PDF
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji ” KOREA AUTOMOTIVE INDUSTRY GLOBALIZATION ”, reprezentującej koreańską branżę motoryzacyjną i własnym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „ Korea - Polska branża motoryzacyjna 2021 ”

mającym na celu rozwój współpracy pomiędzy koreańskimi firmami i dostawcami motoryzacyjnymi a polską branżą motoryzacyjną sektorów OEM, Tier 1, 2, 3 oraz firm zainteresowanych współpracą w zakresie importu, dystrybucji, technologii i know-how.

Projekt ma na celu stworzenie wspólnej przestrzeni do prezentacji online, spotkań B2B firm koreańskich i polskich, umożliwiającej poznanie możliwości rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy.

Efektem projektu i współpracy powinno być pozyskanie interesujących możliwości rynkowych i kontaktów biznesowych.

Zapraszamy do udziału w ww. projekcie, którego zwieńczeniem będą zaplanowane na październik spotkania B2B online.

Po stronie koreańskiej udział w projekcie zapowiedziały liczne firmy motoryzacyjne zainteresowane rozwojem współpracy z polskim rynkiem motoryzacyjnym.

W dniach 04 - 08.10.2021 planowane są wspólne „SPOTKANIA ONLINE B2B”, na które serdecznie zapraszamy.

Warto poznać bogatą i zaawansowaną technologicznie ofertę koreańskich firm !

Zachęcamy do udziału w projekcie i spotkaniach B2B ONLINE.

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim.

Udział wyłącznie w spotkaniach B2B online jest bezpłatny

Opłata rejestracyjna za udział w ww. projekcie: 350 zł + 23% VAT.

Zapraszamy również do udziału w targach KOAA-GTT SHOW ( Korea Auto Industry & Global TransporTech Show ), które odbędą się w dniach 10-12 listopada 2021 w Korei, wraz z wystawą ” Future Mobility Exhibition ” obejmującą:

pojazdy wodorowe, EV, pojazdy autonomiczne, e-mobilność, UAV, drony, itp.

Z przyjemnością prześlemy szczegółowe informacje.

Wyrażamy nadzieję, że uczestnictwo ww. projekcie, spotkaniach B2B online oraz w targach powinno być szansą dla polskich przedsiębiorstw na pozyskanie nowych, atrakcyjnych informacji rynkowych i kontaktów biznesowych.

Z  poważaniem,

Dariusz Deckert

Szef Biura /Head of the office

Deckert Trade Consulting

 

CELL / MOBILE: ( Poland 0-048 ) 602 440 979

 

EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

(Poland 0-048 ) 61-437 25 19

 

FAX: (Poland 0-048) 61-437 25 19

 

www.dtcpoland.pl

 

Zaproszenie do śledzenia strony

Print PDF
There are no translations available.

 

Panie Dabrowski
Zakładam, że nadal pracujete w SPCM, w Polsce? Jeśli się nie mylę, zapraszam do śledzenia naszej strony Video Industrial Events na LinkedIn.
Zapraszamy do udziału w comiesięcznych wydarzeniach Video Industrial Networking. Po angielsku. Przydatne przy nowych kontaktach poza granicami Polski. Udział jest bezpłatny.
Kliknięcie FOLLOW pokazuje zdarzenia:
Przepraszam za mój polski.
Alexandre Petrie
Head of Research
EuropaIndustrial
London, United Kingdom
Viceroy Ct, 36 Dingwall Rd, CR02MG
D +44 78 6654 0039, T +44 74 2550 2358
News | Forums | Careers | Online Events

 

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa  4.12.2020 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

 

Zostałem zaproszony do udziału w  Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

do Zespołu Roboczego ds. Transportu,

W dniu 9.12 2020 r odbędzie się posiedzenie które tematem będzie : Raport nt. kar w systemie SENT. Proszę o przysyłanie uwag na temat tego raportu, które będę mógł przedstawić na posiedzeniu zespołu.

 

Poniżej przesyłam materiał, otrzymany od p. Adama Małyszki, który dotyczy tematu prac Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej oraz Zespołu Roboczego ds. Transportu. Materiał stanowi odp. na propozycje do projektu nowelizacji ustawy- Prawo o ruchu drogowym UC48 p. Andrzeja Walewskiego.

Dzień dobry,

Zgadzam się z Pana postulatem określenia parametrów technicznych które będą powodowały, że pojazd zostanie zakwalifikowany do grupy odpadów.

Takie rozwiązanie było przewidziane w art 3a ustawy z 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Niestety pomimo obowiązku wydania rozporządzenia przez okres 5 lat Minister właściwy ds. Transportu takiego rozporządzenia nie wydał. Ponieważ Minister nie miał zamiaru wydawać tego  rozporządzenia zaproponowano wykreślenie art 3a. W roku 2015 przy okazji nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wykreślono art. 3a. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego wykreślenie art. 3a  popierało również ówczesne kierownictwo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Być może trzeba było zweryfikować zapisy art 3 a, doprecyzować delegację w ust 2 ale nie wykreślać. Niewątpliwie trzeba do tego rozwiązania powrócić. Nie sądzę aby udało się to przy procedowaniu druku UC48. Dlatego proponuję aby jedno z posiedzeń Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej - może w połączeniu z Zespołem ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami omówiło przedstawiony problem.

W zał. fotka  pojazdu który sprzedała firma leasingowa za bardzo dużą kwotę (ponad 80 tys zł). Dokumenty z tego pojazdu można było wykorzystać. W tym przypadku udało się zapobiec „przeszczepowi”  ale jakim kosztem. To jeden z wielu takich przykładów .

Art. 3a.

1. Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są pojazdami wy- cofanymi z eksploatacji.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właści- wym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mo- wa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia, w szcze- gólności:

  1. 1)  wymagania ochrony środowiska,
  2. 2)  bezpieczeństwo użytkowania pojaz- dów,
  3. 3)  możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi,

4)wymagania ochrony dóbr kultury lub

5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.”;

Proszę o nadesłanie swoich uwag w tej sprawie.

Otrzymaliśmy z UOKiK ankietę do wypełnienia, którą przesyłam w załączniku/ Proszę o przysłanie swoich odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 2 of 53