SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.1/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 8.05.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 8.1/2018

Działania jakie podejmujemy żeby zlikwidować "potwierdzenie"

część I

Przedstawiamy wykaz działań jakie podejmujemy żeby zlikwidować "potwierdzenie". Oczekujemy na dodatkowe pomysły działań  zgłoszone przez producentów.

Zapraszamy też  do współpracy przy realizacji opisanych niżej działań.

1. W NSA zaproponowano nam podjęcie przez producentów wspólnie z nami następującego działania.

Producent zgłasza do zarejestrowania w Wydz. Komunikacji zabudowę bez "potwierdzenia". Żąda pisemnie w WK wydania pisemnej odmowy zarejestrowania z uzasadnieniem. Odmowa rejestracji musi zawierać stwierdzenie, że nastąpiła na skutek braku "potwierdzenia" wprowadzonego pismem Oleksiaka. Następnie producent składa skargę do  właściwego dla danego WK Sądu Administracyjnego, który ją rozpatruje w ciągu miesiąca. SCMiP występuje jako oskarżyciel posiłkowy.

Urzędnicy bardziej szanują tych co umieją dbać o swoje interesy bo wiedzą że nie mogą ich bezprawnie naruszać. Takie postępowanie niczemu nie grozi a producent będzie miał w WK tylko większy prestiż.

2. Poszukujemy za Waszym pośrednictwem posła lub senatora który wystąpi ws "potwierdzenia" do NIK.

SPCMiP jako organizacja nie może ze skargą lub wnioskiem występować do NIK. Uniemożliwiają to przepisy. Mogą to zrobić parlamentarzyści.

3. Wystąpiliśmy do Sejmowej i Senackiej Komisji Infrastruktury z prośbą o wprowadzenie tematu legalności "potwierdzenia" do programu posiedzenia plenarnego każdej z Komisji.

Mamy już chętnych do udziału w naszej delegacji ale są jeszcze wolne miejsca. Jak napisał nam producent potrzebujemy darmowego wsparcia medialnego. Kto może nam w tym pomóc ? Proszę o kontakt.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów wspólnych producentów. Wasze działania jako członków zwiększają skuteczność, wpływy i  prestiż SPCMiP.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 7/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 24.04.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 7/2018

Do czego służy "potwierdzenie"

Ciąg dalszy wniosków z korespondencji senatora G. Peczkisa z ministrem MI ws "potwierdzenia". Pytanie i odpowiedź przesłana przy Info Biura nr 5/2018.

W odpowiedzi ( napisanej przez dyr. Oleksiaka) nie ma już mowy o podstawie prawnej  polecenia wprowadzające "potwierdzenie" jest tylko  wyjaśnienie dlaczego zostało wprowadzone, do czego służy i co to za dokument.

"Jest to dokument pomocniczy, wydawany przez te jednostki na potwierdzenie wymagań w celu ułatwienia pracy organom rejestrującym".

Przypominam. W lipcu 2016 r zaczęło obowiązywać rozporządzenie ( Dz. U. 2016 poz. 2022) napisane tak przez urzędników dep. TD MIiB, że nikt go nie rozumiał. Wydz. Komunikacji w całej Polsce wstrzymały rejestracje zabudów bo urzędnicy nie rozumieli rozporządzenia.

Poinformowaliśmy o tej sytuacji na spotkaniu w MIiB 3.08.21016 r..

Zamiast poprawić rozporządzenie dyr. Oleksiak wprowadził „potwierdzenie”. Dodatkowo "potwierdzenie" wg ministra  pomaga diagnostom.

" Diagnosta otrzymuje konkretną informację, czy spełnione zostały warunki lub wymagania techniczne określone w przepisach przedmiotowego rozporządzenia". Sam diagnosta nie jest w stanie tego stwierdzić wg ministra ???!!!!

Chcemy wystąpić do NSA i do NIK z pozwem o uchylenia bezprawnego polecenia, które wprowadziło "potwierdzenie". Potrzebujemy informacji od prawników jak wystąpić do tych instytucji zgodnie z przepisami. Część merytoryczną napiszemy.

Proszę się zapytać znajomych prawników czy po uzyskaniu wyroku lub decyzji likwidującej "potwierdzenie" będzie możliwe wystąpienie ze zbiorowym pozwem producentów do MI o zwrot pieniędzy płaconych na bezprawne  "potwierdzenie".

Producenci mający dosyć płacenia za bezprawne „potwierdzenie” powinni zainteresować tematem znajomych parlamentarzystów i poprosić ich o pomoc.

Odpowiemy na przysłane wypowiedzi producentów do Info Biura 6 w tym tygodniu. .

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów wspólnych producentów. Wasze działania jako członków zwiększają wpływy i  prestiż SPCMiP.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 6/2018

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 20.04.2018 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 6/2018

Dlaczego producenci płacą za "potwierdzenie", narzekają ale nie podejmują z nami współpracy żeby je zlikwidować?

W działania mające na celu likwidację "potwierdzenia" jest zaangażowanych tylko kilku producentów zabudów mimo, że sprawa dotyczy około dwustu. Reszta pokornie płaci i nie chce podjąć wspólnie z nami walki o swoje pieniądze.

Polecenie wprowadzające "potwierdzenie" zostało wydane bezprawnie i jest nielegalne ponieważ :

1. Urzędnik tego szczebla nie może wydawać poleceń, które skutkują obciążeniem finansowym obywateli (producentów)

2. W żadnym oficjalnym i obowiązującym przepisie prawnym " potwierdzenie" nie występuje. Nie ma więc umocowania prawnego czego już nie neguje dyr. Oleksiak.

Dlaczego taka duża grupa grzecznie płaci i to duże pieniądze, narzeka ale nie włącza się w nasze działania mające na celu likwidację "potwierdzenia"?

Trzeba docierać i angażować w sprawę likwidacji "potwierdzenia" posłów,  senatorów dziennikarzy i działaczy partyjnych. Trzeba występować do różnych właściwych instytucji: Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Sądu Administracyjnego do Premiera.

W te działania powinni się zaangażować wszyscy producenci zabudów bo to zwiększy siłę i zasięg tych działań.

Wczoraj byłem na koleżeńskim spotkaniu producentów, którzy zakładali SPCM prawie 20 lat temu u naszego kolegi w firmie. Wspominaliśmy czasy kiedy w koleżeńskich spotkaniach Stowarzyszenia uczestniczyło po 30 producentów angażujących się w różne działania społeczne przynoszące korzyści wszystkim i wymieniających się wzajemnie wiedzą o  zmianach następujących w otoczeniu firm.

Co się stało,  że teraz producenci zamknęli się w swoich firmach.  Prawie w ogóle nie współpracują nawet jeżeli ta współpraca dawała by konkretne korzyści materialne.

Rzadko się kontaktują i wymieniają wiedzą co teraz jest konieczne żeby nadążyć za zmieniającym się światem. Z wczorajszej dyskusji wynikało, że teraz Polacy tacy są.

Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa opinii na ten temat. Proszę przysyłać swoje wypowiedzi i za waszą zgodą będziemy je publikować w Info Biura.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 10 of 50