SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 25 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 14.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 25 /2017

 

Informacja z biura w Budapeszcie

Otrzymałem poniższego emaila od p. Viktorii z zaproszeniem do współpracy dla polskich producentów części. Proszę się kontaktować bezpośrednio z p. Viktorią

Dear Mr. Anthony T. Dabrowski!

Greetings from cloudy Budapest!

My name is Viktória Vita Griessmüller and I am working for Regional Office Eastern Europe (Volkswagen Group) which is responsible for 20 countries in Europe.

At the moment we are searching for Nexteer’s (Global Player from Poland) suppliers for the following products:

• Steering boxes,

• Track roads (tie rods): outer joint/ axial joint,

• Bellows/ sealing collar,

• Steering rack,

• Steering pinion/ worm drive,

• Electronic components.

We would be more than happy if you could help us with a list of suppliers (names of suppliers) as soon as possible!

Thank you in advance for  your help!

Üdvözlettel/ Mit freundlichen Grüßen/ Best regards:

Griessmüller Viktória Vita Regional Office Eastern Europe Budapest

mailto:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Tel:

+36-1-6666-307

Mobil:

+36-30-767-7968

Informacja z Instytutu KOMEL

Przypominamy terminarz XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej PEMINE, zapraszając jednocześnie do napisania referatu oraz wzięcia udziału.

Opłata za udział (wraz z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) wyniesie 1.700 zł + VAT od osoby (zgłoszenie i wpłata w terminie do 31.03.2018) lub 1.800 zł + VAT od osoby (zgłoszenie lub wpłata po 31.03.2018);  Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej konferencji: www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html
Informacji udziela:Sekretarz konferencji mgr Mariusz Czechowicz
tel. (32) 258-20-41 w. 25, kom. 606-308-827
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

 

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 6.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

 

Bezradna p. Premier B. Szydło

kolejna odpowiedzi dyr. Oleksiaka ws " potwierdzenia"

 

Czekaliśmy z podaniem informacji o odpowiedzi dyr. Oleksiaka na nasze drugie pismo do p. Premier aż dojdzie do obiecanego przez Podsekretarza p. Marka Chodkiewicza spotkania z naszą delegacją.

Rozmawiałem z p.  M. Chodkiewiczem dwukrotnie po posiedzeniach Komisji Infrastruktury w Sejmie. Za każdym razem potwierdzał że spotka się z naszą delegacją ale na razie cisza, którą oczywiście będę zakłócał pytaniami o obiecane spotkanie.

Dyr. Oleksiak w odp. z 31.10.2017 r. tylko powtarza swoje wyjaśnienia z pisma z 15.10.2017r. Nie odpiera zarzutów tak by do niego nie dotarły. Twierdzi że to druk „pomocniczy” za którego podstemplowanie producent musi zapłacić czasami ponad 3 tyś. zł. Pismo z 31.10.2017r. załączam. Napiszemy do p. Premier ostatni raz informując ją o jej bezradności w stosunku do szkodliwych działań urzędnika w MIiB.

Od Oleksiaka 31.10.2017

Obecność na posiedzeniach Komisji Infrastruktury wykorzystałem do zawarcia znajomości z senatorami, którzy wykazali się jakąś aktywnością na posiedzeniach.

Przestawiłem każdemu sprawę. Poprosili o przysłanie bardziej szczegółowych informacji co zrobiłem. Dzięki aktywności kolegów zostali włączeni posłowie z ich okolicy. Potrzebne jest dalsze wyszukiwanie posłów, senatorów i wysokiego szczebla działaczy PiS. Odrzucamy sympatie polityczne. Załatwiamy naszą sprawę.

Otrzymaliśmy do konsultacji

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jest tu http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305955

Załączam pismo informujące o tym projekcie. Namawiam wszystkich do zapoznania się z projektem i zgłoszenia do nas uwag. Zebrane uwagi prześlemy do MIiB . Projekt będzie dyskutowany na posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury. Kto chce uczestniczyć w naszej delegacji proszę się zgłosić.

Pismo do projektu rozporządzenia

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 27.10.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Nasze pismo do p. Premier B. Szydło

ws " potwierdzenia" po odpowiedzi dyr. Oleksiaka

 

Przedstawione w piśmie przez dyr. Oleksiaka podstawy prawne wprowadzenia przez niego " potwierdzenia" nie dają takiej postawy.

Podane paragrafy rozporządzenia (Załączam ich teksty dla ułatwienia  ) nie zawierają żadnego zapisu pozwalającego na wprowadzenie dodatkowego, obowiązkowego dokumentu bezwzględnie wymaganego przy rejestracji pojazdu po przebudowie.

Tak więc "potwierdzenie" zostało wprowadzone bezprawnie i jest nielegalne.

W tej sytuacji wystąpiliśmy do p. Premier informując ją o bezprawnym działaniu urzędnika dep. TD MIiB, które toleruje kierownictwo MIiB z prośbą o skuteczną interwencję i przywrócenie praworządności. ( pismo załączam )

Na razie dostaliśmy pismo  z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące, że sprawa została przesłana do dyr. Biura Ministra MIiB p. Macieja Michałowskiego.

W dniu 11.10.2017 r  odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury ws zmian w przepisach o rejestracji czasowej i wydawaniu tablic.

Był na nim nowy Podsekretarz Stanu p. Marek Chodkiewicz, który zastąpił p. J. Szmita. P. Szmit odszedł na własne życzenie (???????).

Odbyłem z p. MC rozmowę i uzgodniłem, że przyjmie naszą delegację. Będzie w niej uczestniczyć 5 producentów. To ważne żeby w MIiB wiedzieli że producenci angażują się społecznie w swoje sprawy na rzecz całego środowiska. Zorganizowana społeczność stanowi siłę, z którą urzędnicy wiedzą że muszą się liczyć.

Nowy p. Podsekretarz Stanu twierdził że jest otwarty na nasze sprawy i będzie rzeczowo do nich podchodził.

Tematem spotkania będzie likwidacja "potwierdzenia".

Będziemy się domagali oficjalnego zlikwidowania wymogu przedstawiania "potwierdzenia" i przekazania tej informacji pismem do Wydz. komunikacji w całej Polsce z kopią do nas.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 10 of 47