SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 6.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 24 /2017

 

Bezradna p. Premier B. Szydło

kolejna odpowiedzi dyr. Oleksiaka ws " potwierdzenia"

 

Czekaliśmy z podaniem informacji o odpowiedzi dyr. Oleksiaka na nasze drugie pismo do p. Premier aż dojdzie do obiecanego przez Podsekretarza p. Marka Chodkiewicza spotkania z naszą delegacją.

Rozmawiałem z p.  M. Chodkiewiczem dwukrotnie po posiedzeniach Komisji Infrastruktury w Sejmie. Za każdym razem potwierdzał że spotka się z naszą delegacją ale na razie cisza, którą oczywiście będę zakłócał pytaniami o obiecane spotkanie.

Dyr. Oleksiak w odp. z 31.10.2017 r. tylko powtarza swoje wyjaśnienia z pisma z 15.10.2017r. Nie odpiera zarzutów tak by do niego nie dotarły. Twierdzi że to druk „pomocniczy” za którego podstemplowanie producent musi zapłacić czasami ponad 3 tyś. zł. Pismo z 31.10.2017r. załączam. Napiszemy do p. Premier ostatni raz informując ją o jej bezradności w stosunku do szkodliwych działań urzędnika w MIiB.

Od Oleksiaka 31.10.2017

Obecność na posiedzeniach Komisji Infrastruktury wykorzystałem do zawarcia znajomości z senatorami, którzy wykazali się jakąś aktywnością na posiedzeniach.

Przestawiłem każdemu sprawę. Poprosili o przysłanie bardziej szczegółowych informacji co zrobiłem. Dzięki aktywności kolegów zostali włączeni posłowie z ich okolicy. Potrzebne jest dalsze wyszukiwanie posłów, senatorów i wysokiego szczebla działaczy PiS. Odrzucamy sympatie polityczne. Załatwiamy naszą sprawę.

Otrzymaliśmy do konsultacji

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jest tu http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305955

Załączam pismo informujące o tym projekcie. Namawiam wszystkich do zapoznania się z projektem i zgłoszenia do nas uwag. Zebrane uwagi prześlemy do MIiB . Projekt będzie dyskutowany na posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury. Kto chce uczestniczyć w naszej delegacji proszę się zgłosić.

Pismo do projektu rozporządzenia

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 27.10.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 23 /2017

Nasze pismo do p. Premier B. Szydło

ws " potwierdzenia" po odpowiedzi dyr. Oleksiaka

 

Przedstawione w piśmie przez dyr. Oleksiaka podstawy prawne wprowadzenia przez niego " potwierdzenia" nie dają takiej postawy.

Podane paragrafy rozporządzenia (Załączam ich teksty dla ułatwienia  ) nie zawierają żadnego zapisu pozwalającego na wprowadzenie dodatkowego, obowiązkowego dokumentu bezwzględnie wymaganego przy rejestracji pojazdu po przebudowie.

Tak więc "potwierdzenie" zostało wprowadzone bezprawnie i jest nielegalne.

W tej sytuacji wystąpiliśmy do p. Premier informując ją o bezprawnym działaniu urzędnika dep. TD MIiB, które toleruje kierownictwo MIiB z prośbą o skuteczną interwencję i przywrócenie praworządności. ( pismo załączam )

Na razie dostaliśmy pismo  z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące, że sprawa została przesłana do dyr. Biura Ministra MIiB p. Macieja Michałowskiego.

W dniu 11.10.2017 r  odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury ws zmian w przepisach o rejestracji czasowej i wydawaniu tablic.

Był na nim nowy Podsekretarz Stanu p. Marek Chodkiewicz, który zastąpił p. J. Szmita. P. Szmit odszedł na własne życzenie (???????).

Odbyłem z p. MC rozmowę i uzgodniłem, że przyjmie naszą delegację. Będzie w niej uczestniczyć 5 producentów. To ważne żeby w MIiB wiedzieli że producenci angażują się społecznie w swoje sprawy na rzecz całego środowiska. Zorganizowana społeczność stanowi siłę, z którą urzędnicy wiedzą że muszą się liczyć.

Nowy p. Podsekretarz Stanu twierdził że jest otwarty na nasze sprawy i będzie rzeczowo do nich podchodził.

Tematem spotkania będzie likwidacja "potwierdzenia".

Będziemy się domagali oficjalnego zlikwidowania wymogu przedstawiania "potwierdzenia" i przekazania tej informacji pismem do Wydz. komunikacji w całej Polsce z kopią do nas.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 22 /2017

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 6.10.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 22 /2017

 

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs (MOTO PO WER). Zaprasza na warsztaty których celem będzie pokazanie od strony praktycznej, jak przygotować wniosek o dofinansowanie.

Przesyłam ważną informację MR dla firm daleko patrzących w swoją przyszłość o szkoleniu i programie wsparcia dla firm, które wspólnie z uczelniami chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników lub nowo zatrudnianych. ( info MR w załączeniu) 

Problem posiadania dobrze wykwalifikowanej kadry pracowników już istnieje i będzie narastał. Przedsiębiorcy dostrzegają, że osobnym problemem jest pozyskanie dobrego pracownika a osobnym jego zatrzymanie w firmie.

Wyniki badań nauk społecznych wskazują, że teraz dla pracowników rośnie znaczenie czynników nie materialnych: satysfakcja z pracy, docenianie przez otoczenie itp. To spowodowało, że powstają firmy o "turkusowym systemie" zarządzania.

Jeżeli będzie zainteresowanie to podam źródła gdzie można uzyskać wiedzę na ten temat. Ja od lat chodzę na Konwersatoria do prof. Blikle i tam są na ten temat wykłady specjalistów i praktyków. Wczoraj był wykład EFEKTYWNOŚĆ I  EMPATIA.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury

w dniu 11.10.2017 r. o godz. 16

Zachęcam Producentki/ów, którzy korzystają z rejestracji czasowej i tablic badawczych do  zapoznania się z projektem zmiany rozporządzenia w tej sprawie którego treść do konsultacji jest na stronie :

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12302007/12454230/12454231/dokument304648.pdf

Zachęcam, mimo że jest napisane "bełkotem urzędniczym" i jest tylko uzupełnieniem a nie tekstem jednolitym rozporządzenia. ( jest to druk nr 1543).

Zmiana rozporządzenia była omawiana na 3-ch posiedzeniach powołanej Podkomisji Infrastruktury. Rezultat w postaci proponowanego zmienionego tekstu załączam.

Załączam zaproszenie na posiedzenie Komisji i zachęcam do udziału w naszej delegacji producentów, których te przepisy dotyczą i będą zobowiązani do ich stosowania. Skład delegacji muszę zgłosić do godz. 12 w dniu 10.10.2017r.  Zaproszenie na komisję Infrastruktury

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 9 of 46