SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 12/2019

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa    30.05.2019 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 12/2019

 

Problemy z Wydz. Komunikacji i SKO przy załatwianiu rejestracji

zabudów pojazdów.    Jak je rozwiązać ?

WK działają różnie i mają różną ocenę wśród producentów. Pewną regułą jest, że te w większych miastach działają lepiej bo urzędnicy lepiej znają przepisy a w mniejszych gorzej bo tam decyzje są często oparte na widzimisię urzędników.

Lista pozbawionych podstaw prawnych  przyczyn odmowy rejestracji jest długa i różna w różnych WK. Dotyczy to również SKO

Załączam dla przykładu za zgodą producenta przesłaną nam ale tylko część jego korespondencję z SKO. To jest przykład dobrze opisanej sprawy zawierający informację o przepisach. Warto przeczytać.. Każdy ma jakieś doświadczenie i wiedzę jak sobie radzić z WK i SKO.

Proponuję tę wiedzę połączyć na spotkaniach producentów,  na których będziemy omawiać przykłady i wspólnie zastanawiać jak na nie zareagować, jakich argumentów użyć i na jakich przepisach je oprzeć, żeby wygrać. Ukazały się nowe rozporządzenia, które nie były konsultowane. Podam ich numery w następnej Info Biura

Jeżeli ktoś ma inny lepszy pomysł na wspólne działanie to proszę napisać.

Spotkania dadzą  dodatkowo  możliwość wzajemnego poznania się i może podjęcia jakiejś współpracy.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Zapraszam na spotkanie i proszę o przysyłanie zgłoszeń przez  producentów, którzy mają różne problemy z WK i SKO. Chcieli by je przedyskutować z innymi producentami i znaleźć rozwiązania tych problemów.

W zgłoszeniu proszę podać Imię Nazwisko oraz  nazwę firmy a w załączniku opisać krótko problem do przedstawienia na spotkaniu.

Jak się zgłosi minimum sześciu producentów określimy dzień i godz. spotkania. Będzie to zawsze godz. wczesno popołudniowa żeby był czas na przyjazd i na powrót.

Stowarzyszenie jest gotowe również  podejmować interwencje indywidualne.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 11/2019

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa    15.05.2019 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 11/2019

Dalsze działania mające na celu likwidację  "potwierdzenia".

Otrzymaliśmy od pełnomocnika terenowego Rzecznika MSP pismo (załączam)  jakie otrzymał od sekretarza stanu w MI pana R. Webera, który podał paragrafy § 9b oraz §9d i § 8 ust. 4 p.9 i 10 z rozporządzenia zawartego w Dz. u. 2016 poz. 2022 jako podstawę prawną wprowadzenia i utrzymywania „potwierdzenia”.

W odpowiedzi (załączam ) do pełnomocnika Rzecznika MSP podaliśmy treść tych przepisów. Nie ma w nich mowy o „potwierdzeniu” i kontroli każdego wyprodukowanego pojazdu u producenta. Z tego wynika że „potwierdzenie” jest bezprawne i nie legalne.

Wprowadzenie „potwierdzenia” spowodowało że wiele firm przestało w ogóle robić zabudowy objęte tymi przepisami zmieniając profil produkcji.

Proszę takie firmy o przesłanie takiej informacji dla celów statystycznych.

Jest jednak  jakaś liczba firm, która dalej ponosi koszty załatwiania „potwierdzenia”.

Bardzo proszę te firmy o przysłanie informacji ile kosztowało ich uzyskiwanie „potwierdzenia” w całym 2018 r. i ile wydały w I kw. 2019 r.

Czy zmieniły się jednostkowe koszty uzyskania „potwierdzenia” dla jednej wykonanej zabudowy. Proszę o podanie kosztu średniego „potwierdzenia” dla jednej zabudowy w 2018 r. Te dane i informacje chcemy zabrać tylko dla celów statystycznych i będą przechowywane w SPCMiP i nie rozpowszechniane.

Z naszych informacji zawartych w Info Biura nr 9/ 2019 wiecie Państwo gdzie wysłaliśmy interwencje ws likwidacji „potwierdzenia” Proszę zapytać swoich prawników gdzie jeszcze nożna interweniować .

Kancelaria Premiera

Na nasze pismo do p.  Jacka Świderskiego z-cy dyr. dep. Spraw Obywatelskich w Kancelarii Premiera, który w swoim piśmie przepisał argumenty MI dostaliśmy odpowiedź. Odpowiemy i w kolejnej Info Biura zamieścimy ich pismo i naszą odpowiedź.

Pismo do pełnomocnika po odp. z MI    Pismo z MI do pełnomocnika Rzecznika MSP 24.04.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 10/2019

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa    30.04.2019 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 10/2019

Wydziały Komunikacji

Załatwianie rejestracji to zawsze problem dla producenta zabudów pojazdów

Wydz. Komunikacji podlegają Starostwom i jak wynika z otrzymywanych przez nas informacji działają każdy inaczej w takiej samej sprawie. Podobnie działają Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) gdzie można składać skargi na decyzje Wydz. Komunikacji.

To dziwne bo wszystkich obowiązują te same przepisy  ale nie wszyscy urzędnicy je jednakowo znają i rozumieją. To tworzy poważny problem dla producentów.

Dlatego w identycznych sprawach w różnych urzędach są wydawane różne decyzje.

Jak temu zaradzić ? Próba walki z WK przypominała by kopanie się ze stadem koni. Problem jednak jest i bardzo szkodzi producentom. Dlatego podejmujemy próbę znalezienia wspólnie z producentami sposobu jego rozwiązania lub zneutralizowania żeby nie szkodził.

Załączam opisaną i przysłaną historię walki producenta Pana TJ  o zarejestrowanie wyprodukowanego przez niego pojazdu ciężarowego. Podane w niej sposoby działania mogą być przydatną wiedzą dla innych producentów w postępowaniu z WK i SKO.

W swoim opisie podaje też informacje o wielu WK, z którymi miał kontakt i ocenia ich "jakość" i przydatność dla producentów w sprawach rejestracji.

Proponuję wszystkim producentom żeby zapoznali się z opisem historii rejestracji pojazdu jaką przeżył Pan TJ i przysłali do nas swoje doświadczenia w radzeniu sobie  i ocenę WK poznanych z praktycznej współpracy przy rejestracji pojazdu. Będziemy je podawać do wiadomości. Może dzięki temu powstanie jakaś procedura rejestracji i składania odwołań w przypadku odmowy skuteczna w większości WK.

 

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 7 of 52