SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa  4.12.2020 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

 

Zostałem zaproszony do udziału w  Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

do Zespołu Roboczego ds. Transportu,

W dniu 9.12 2020 r odbędzie się posiedzenie które tematem będzie : Raport nt. kar w systemie SENT. Proszę o przysyłanie uwag na temat tego raportu, które będę mógł przedstawić na posiedzeniu zespołu.

 

Poniżej przesyłam materiał, otrzymany od p. Adama Małyszki, który dotyczy tematu prac Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej oraz Zespołu Roboczego ds. Transportu. Materiał stanowi odp. na propozycje do projektu nowelizacji ustawy- Prawo o ruchu drogowym UC48 p. Andrzeja Walewskiego.

Dzień dobry,

Zgadzam się z Pana postulatem określenia parametrów technicznych które będą powodowały, że pojazd zostanie zakwalifikowany do grupy odpadów.

Takie rozwiązanie było przewidziane w art 3a ustawy z 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Niestety pomimo obowiązku wydania rozporządzenia przez okres 5 lat Minister właściwy ds. Transportu takiego rozporządzenia nie wydał. Ponieważ Minister nie miał zamiaru wydawać tego  rozporządzenia zaproponowano wykreślenie art 3a. W roku 2015 przy okazji nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wykreślono art. 3a. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego wykreślenie art. 3a  popierało również ówczesne kierownictwo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Być może trzeba było zweryfikować zapisy art 3 a, doprecyzować delegację w ust 2 ale nie wykreślać. Niewątpliwie trzeba do tego rozwiązania powrócić. Nie sądzę aby udało się to przy procedowaniu druku UC48. Dlatego proponuję aby jedno z posiedzeń Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej - może w połączeniu z Zespołem ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami omówiło przedstawiony problem.

W zał. fotka  pojazdu który sprzedała firma leasingowa za bardzo dużą kwotę (ponad 80 tys zł). Dokumenty z tego pojazdu można było wykorzystać. W tym przypadku udało się zapobiec „przeszczepowi”  ale jakim kosztem. To jeden z wielu takich przykładów .

Art. 3a.

1. Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są pojazdami wy- cofanymi z eksploatacji.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właści- wym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mo- wa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia, w szcze- gólności:

  1. 1)  wymagania ochrony środowiska,
  2. 2)  bezpieczeństwo użytkowania pojaz- dów,
  3. 3)  możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi,

4)wymagania ochrony dóbr kultury lub

5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.”;

Proszę o nadesłanie swoich uwag w tej sprawie.

Otrzymaliśmy z UOKiK ankietę do wypełnienia, którą przesyłam w załączniku/ Proszę o przysłanie swoich odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Warszawa 10.10.2020 r. Informacja Biura SPCMiP Nr 4/2020

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa  10.10.2020 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 4/2020

 

ZAPROSZENIE na targi wirtualne

Jakie czasy takie targi

 

 

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam informację o AHK Industrial Suppliers Forum 2020, największym europejskim forum dostawców dla przemysłu, organizowanym w formie wirtualnych targów, które odbędzie się 19 listopada 2020.

AHK Industrial Suppliers Forum to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa 13 niemieckich Izb Zagranicznych (AHK), rozumianych jako oficjalne przedstawicielstwa tamtejszej gospodarki na rynkach lokalnych, reprezentujących w sumie 16 krajów (m.in. Włochy, Hiszpanię, Norwegię, Austrię, Portugalię). Inicjatywa ta ma na celu wsparcie lokalnych dostawców w wejściu lub umocnieniu ich pozycji na rynku niemieckim.

To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swojej oferty i nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami przemysłowymi zza Odry, jak również z innych 15 krajów europejskich uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Szanse te zwiększa dodatkowo aktywne zaangażowanie

w poszukiwaniu odwiedzających przez niemiecki Związek Gospodarki Materiałowej, Logistyki i Zakupów (BME), który zrzesza około 10 tys. firm.

Miło nam poinformować, iż wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do dnia 15 października 2020.

Więcej informacji dla wystawców, warunki uczestnictwa, polityka prywatności oraz informacje o  konfiguracji stoisk (STANDARD, STANDARD PLUS, PREMIUM) przesyłamy w załączeniu.

Wirtualne targi będą realizowane na platformie http://ahk-isf.com/  (link aktualnie jest jeszcze nieaktywny). W najbliższym czasie będą pojawiać się pod tym adresem kolejne informacje o wydarzeniu. Prosimy o wyrozumiałość.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji.

Z poważaniem / Mit freundlichen Grüßen

Dominika Knauer

Indywidualne Doradztwo Rynkowe / Individuelle Marktberatung

Tel.: + 48 22 53 10 505

E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 3/2020

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa  9. 10.2020 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 3/2020

Pandemia wirusa i SPCMiP

 

Szanowni Państwo,

Z Powodu pandemii nastąpiły duże zmiany w Stowarzyszeniu . Zmieniłem siedzibę biura. W FSO pokój biura wychodził na korytarz po którym stale chodziło dużo osób. Uznałem że jest to niebezpiecznie i zmieniłem miejsce naszej siedziby . Nie podaję adresu bo nie przewiduję spotkań ani odwiedzin w Biurze ze względów bezpieczeństwa. będziemy sie kontaktować tylko e-meilami i spotykać na Skypie

 

Od II kw. 2020 r. nie pobieramy składek członkowskich. Można się teraz zapisać do Stowarzyszenia i nie płacić składek ale korzystać ze wszystkich możliwości jakie daje SOCMiP.to nie znaczy że zbierane składek niezostanie kiedyś przywrócone. Obecnie ze wszystkich korzyści jakie daje należenie do naszej społeczności można korzystać bezpłatnie.

 

Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie środowiska producentów, którzy działając wspólnie będą bronili swoich interesów. Żeby to robić muszą się znać ze sobą kontaktować i wymieniać poglądami na różne sprawy. Muszą również uzgadniać podejmowanie działań , które będą broniły ich interesów.

Dlatego jeżeli zgłoszą się chętni będą organizował na Skypie wirtualne spotkania producentów. One powinny umożliwić poznanie się a może nawet podjęcie współpracy.

 

 

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia, które umożliwia społeczne zaangażowanie się w obronę wspólnych interesów producentów. Dzięki  SPCMiP możecie poszerzać  krąg znajomych, tworzyć nieformalne grupy współpracy i razem działać dla rozwoju waszych firm i zdobywania lepszej pozycji na rynku.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Page 6 of 57