SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Służba celna w służbie biznesu

Print PDF
There are no translations available.

Zaproszenie na konferencję ?Służba celna w służbie biznesu? w dniu 18 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej  prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz oraz Szef Służby Celnej Jacek Kapica zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji ?Służba Celna w służbie biznesu?, organizowaną wspólnie przez Radę Konsultacyjną Służby Celnej oraz Służbę Celną. Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja br. w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie, ul. Jagiellońska 82. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00.

W programie konferencji przewidziano m.in. omówienie aktualnych i projektowanych ułatwień i uproszczeń dla podmiotów gospodarczych. Proponujemy także możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami. W formule konferencji przewidujemy bowiem ok. dwugodzinne dyżury ekspertów z dziedziny prawa celnego i podatkowego. W załączeniu szczegółowy program.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 9 maja br. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub numer faksu (22) 826 82 31. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W kwestionariuszu zgłoszenia na konferencję mogą Państwo zaproponować zagadnienia lub problemy, jakie powinny zostać poruszone w trakcie konferencji. Propozycje zagadnień można także przesyłać na adres poczty elektronicznej Rady Konsultacyjnej Służby Celnej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji:

Wojciech Januszko (22) 630 97 12, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arkadiusz Lubiak (22) 630 98 21, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dane kontaktowe

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Tel. kom. +48 605 428 589

Adres e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Konkurs Programu INNOTECH

Print PDF
There are no translations available.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II Konkurs Programu INNOTECH

19-03-2012

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program INNOTECH jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym    wskazaniem na obszar wysokich technologii.

Warunkiem koniecznym udziału w Programie jest, aby podmioty wnioskujące o środki finansowe na realizację projektów podejmowały działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,  oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Celem Programu INNOTECH jest:

  • Zwiększenie liczby innowacji technologicznych,
  • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkaimi badawczymi sektora publicznego.

Program INNOTECH ma przyczynić się do zwiększenia udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w Programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki.

Nabór wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwy będzie w dniach od 02 kwietnia 2012 do 02 maja 2012 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu OSF (rejestrowania i obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej) uprzejmie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie tel.:  +48 22 35 17 101 lub +48 22  35 17 104.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

APPROVAL OF PRODUCTS IN THE FREE MARKET

Print PDF

Certification and conformity assessment of certain types of products are often inadequate for the equipment of special importance, which may not work correctly determine the health and lives of road vehicle users. These products are covered by the directives of the "old approach", which is often called sectoral directives. These products include: electrical equipment and vehicle electronics, information systems and data transfer systems. For this group of devices should be increased requirements for electromagnetic compatibility and stability of their technical parameters during the operation. This procedure is called a procedure approval process.

Approval system common to all EU countries based on a network of national bodies whose task is to supervise the proper functioning of the system for specific product groups inside the country. Approval of vehicle electronics and electrical engineering in Poland is the Ministry of Infrastructure.

The tasks of approval include issuance, extension and revocation of approval, in cooperation with authorized research laboratories and the supervision of commercial traffic in the area of ​​certification.

In sensitive areas, Member States shall adopt provisions in their legislation governing the rules of approval and approval requirements for the possession of the individual products. The necessity of approval of vehicles and their parts in Poland, the Act specifies the Road Traffic Law, Article. 68, para. One reads: "The manufacturer or importer of new motor vehicle, farm tractor, motorcycle, streetcar or a trailer and items of equipment or parts is required to obtain for each new type of vehicle, the subject of their equipment and the certificate of approval issued by the minister responsible for transport" .

The manufacturer or importer of a new vehicle subject to type approval shall apply to the right of approval of the device for the institution of the application for approval, giving at the same test results confirming compliance of the product of all regulatory requirements.

Such tests may be done only in specially authorized (notified) research laboratory, which have an appropriate technical and human resources (for example, such a laboratory must Car Electrotechnics Laboratory Kielce University of Technology).

It is entirely irrelevant whether the approval is issued based on the European Commission's sectoral directives or regulations of the European Economic Commission of the United Nations. There is also no matter which Member State the approval was granted, or which of the authorized laboratories made the studies. Effective multilateral international recognition of the principle.

Production of traded goods should be clearly marked with approval number. Failure to comply with this requirement or the marketing of unapproved products implies a prohibition on the sale.

Some articles of particular interest are tested for compliance with selected EU Directives or UNECE Regulations. For example, car alarms systems are being tested for compliance with UN ECE Regulation No 97 Fri: "Uniform provisions concerning the approval of alarm systems (VAS) of vehicles and vehicles with regard to their alarm systems (AS)". Other products which malfunction can interfere with other devices, are subject to mandatory testing for compliance with UN ECE Regulation No. 10 or Directive 2004/104 EC.

We welcome your feedback on the article, WRITE TO US

 


Page 49 of 50