SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 18 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 8.08.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 18 /2017

Nowe wymagania homologacyjne KE dla cięższych pojazdów użytkowych i zespołów dot. emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii (VECTO)

Komisja Europejska wprowadza nowe wymagania dla cięższych pojazdów użytkowych (heavy duty vehicles) (w pierwszym etapie: dla ciężarówek, następnie dla autobusów, przyczep i naczep) w odniesieniu do emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii. I tak - od 01.07.2019 producenci ciężarówek będą zobowiązani do deklarowania poziomu emisji CO2 oraz zużycia paliwa lub energii w nowych pojazdach (wartości dopuszczalne nie są i na razie nie będą określone).

Producenci pojazdów będą mogli obliczyć obie wartości (emisja CO2 i zużycie paliwa/ energii) przy użyciu specjalnego oprogramowania o nazwie VECTO ("Vehicle Energy Consumption Tool"; to oprogramowanie zostało opracowane przez Komisję Europejską). Aby móc używać tego narzędzia do deklaracji oficjalnych wartości (na potrzeby rejestracji), producenci pojazdów muszą otrzymać najpierw upoważnienie (autoryzację procesu) z jednostki homologacyjnej. Z przyjemnością informujemy, że firma Applus IDIADA będzie jednym z pierwszych homologacyjnych serwisów technicznych w Europie, mających uprawnienia do homologacji wg przepisów VECTO. Innymi słowy: IDIADA będzie oferować przeprowadzanie autoryzacji procesu obliczania zużycia energii/ emisji CO2 (dla producentów pojazdów) oraz homologację podzespołów (dla producentów komponentów) zgodnie z wymogami VECTO, gdy tylko zostaną one oficjalnie opublikowane.

 

Do obliczeń emisji CO2 i zużycia paliwa/ energii producenci pojazdów będą potrzebować następujących danych wejściowych:
a) certyfikaty VECTO dla elementów, które są istotne dla zużycia paliwa/ energii: nie tylko silniki, ale także skrzynie biegów, osie napędzane, opony(!) (ponieważ wszystkie elementy mają pewne mechaniczne straty);
b) wartość oporu aerodynamicznego (oporu powietrza).

 

Komentarz do punktu a): wymagania VECTO prowadzą do sytuacji, w której producenci komponentów, którzy do tej pory nigdy nie musieli przeprowadzać żadnych badań homologacyjnych, teraz będą musieli ubiegać się o homologację (dotyczy to zwłaszcza producentów skrzyń biegów, osi napędzanych, urządzeń zmniejszających opory aerodynamiczne).

Komentarz do punktu b): producenci pojazdów będą zobowiązani dokonywać pomiarów oporu powietrza dla swoich pojazdów. Na szczęście może mieć zastosowanie w tym przypadku filozofia "najgorszego przypadku"- pomoże to producentom zredukować liczbę badań. Należy jednak pamiętać, że jeżeli badania oporów powietrza mają być wykorzystywane do celów homologacji, powinny być one organizowane w ścisłej współpracy z jednostkami homologacyjnymi!

IDIADA została poproszona przez hiszpańskie Ministerstwo i przez RDW o wsparcie w przygotowywaniu procedur testowych i homologacyjnych dotyczących zużycia energii i emisji CO2 samochodów ciężarowych. Dlatego IDIADA ma dużą wiedzę na ten temat. Pozwoliło to nam już teraz rozpocząć pierwsze działania homologacyjne VECTO dla wybranych producentów pojazdów (OEM-ów).

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 17 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 21.07.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 17 /2017

 

Posiedzenie Podkomisji Infrastruktury odwołane

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

Zaplanowane na 18.07 posiedzenie Podkomisji Infrastruktury, na którym miał być  dalszy ciąg dyskusji nad projektem  zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) zostało odwołane z powodu trwających przed Sejmem demonstracji w obronie wolnych sądów.

Niżej link do projektu. Sprawa dla producentów jest ważna. Nie trzeba czytać całego   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Z otrzymanych od producentów uwag wynika, że na podstawie tekstu tego projektu nie mogą zrobić symulacji sytuacji swojej firmy (korzyści i strat) po wprowadzeniu tych przepisów.

Źle i nie jasno dla użytkowników napisany projekt nie pozwala ocenić skutków gospodarczych jego wprowadzenia. Na dwóch posiedzeniach na temat skutków gospodarczych wprowadzenia tych przepisów posłowie nie dyskutowali.

Jak podano w analizie projektowane przepisy dotyczą ponad 22 tyś. firm należących do kilku grup branżowych. Nie wiadomo jakie zachowania rynkowe tych firm spowodują. Czy będą one dobre czy szkodliwe dla naszej gospodarki.

Mamy trochę czasu dlatego proszę producentów, których przepisy dotyczą o nadsyłanie uwag. Zapraszam do udziału w naszej delegacji. Gos producenta, który przedstawi swoje uargumentowane uwagi do projektu będzie bardzo ważny.

Spotkanie z podsekretarzem p. J. Szmitem

Zgodnie z wyrażoną przez p. Szmita zgodą na spotkanie z naszą delegacją wystosowałem do niego pismo, które załączam.

pismo do Szmita 12-07-2017

Proszę o zgłoszenie się do udziału w delegacji producentów, którzy przedstawią temat poprawienia przepisów homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

Zgłosili się już do udziału w delegacji producenci, który przedstawią temat szkodliwości  "potwierdzenia" wprowadzonego bezprawnie przez dyr. Oleksiaka.

Działania w obu sprawach w obronie własnych interesów i kolegów można podejmować tylko przez Stowarzyszenie. Pojedyncza firma czy firmy takich działań podejmować nie mogą.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 10.07.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 16 /2017

RELACJA

Z Posiedzenia Podkomisji Infrastruktury

( rejestracja czasowa i wydawanie tablic)

W dniu 5.07 odbyło sie posiedzenie Podkomisji Infrastruktury, na którym był dalszy ciąg dyskusji nad projektem  zmiany ustawy PoRD (druk nr 1543) dotyczący rejestracji czasowej i wydawania tablic.

Niżej link do projektu. Sprawa dla producentów jest ważna. Nie trzeba czytać całego   http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D1684A5EC8073C1CC125811D00465135/%24File/1543.pdf

Żeby zwrócić uwagę na skutki gospodarcze projektu zaprezentowałem nasze stanowisko (załączam) na początku posiedzenia. W odpowiedzi organizacje zawsze popierające urzędników dep. TD MIiB zgłosiły swoje poparcie i zachwyt, mimo że nowe przepisy zwiększą  biurokrację i koszty po stronie producenta ale również i po stronie administracji.

Tylko przedstawiciel jednego stowarzyszenia stwierdził że przepisy są nie życiowe w określonym fragmencie i jego członkowie nie będą ich przestrzegać.

Pan podsekretarz J. Szmit z MIiB poprosił żebym mu przekazał opracowanie producenta z 2013 r. ws naprawy istniejącego systemu.

Posłowie w swoich wypowiedziach skupili się na braku aktualnych konsultacji społecznych projektu i problemach proceduralnych. Zupełnie nie zajmowano się skutkami gospodarczymi i zachowaniami rynkowymi firm, których te przepisy będą dotyczyć. Nie było żadnego głosu producenta a powinien być.

Następne posiedzenie Podkomisji obędzie się 18.07 o godz. 12 w Sejmie. Bardzo proszę producentów, których przepisy dotyczą o zapoznanie się z nimi i przysłanie swoich uwag jak to rozwiązanie wpłynie na wasze interesy.

Zapraszam również do udziału w naszej delegacji. Udział w posiedzeniu jest ważny i odbierany jako zainteresowanie zorganizowanego i dobrze współpracującego środowiska producentów pilnującego spraw, które jego dotyczą.

Po posiedzeniu rozmawiałem z Podsekretarzem p. J. Szmitem. Uzgodniłem, że spotka się z naszą delegacją. Zgłosimy do omówienia likwidację "potwierdzenia" i poprawę przepisów dotyczących homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 1 z 36