SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 13 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 16.05.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 13 /2017

Relacja z wizyty delegacji SPCMiP w MIiB

 

Załączam relację z naszego spotkania Minęły w dniu 27.04 z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra MIiB  p. Łukaszem  Smółką. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji czy sprawy o które po spotkaniu wystąpiliśmy w piśmie do dyr. Oleksiaka zostaną czy nie zostaną załatwione.

Relacja_z_27.04.2017

Sprawy są na tyle ważne dla przedsiębiorców robiących zabudowy że kolejny brak rezultatu nie może nas zniechęcać do dalszego działania.

Mamy rację domagając się ich załatwienia.

W tej sytuacji kontynuujemy w swoich rejonach nawiązywanie kontaktów z posłami ( biura poselskie), senatorami, działaczami PiS i dziennikarzami prosząc o pomoc w załatwieniu naszych spraw.

Kontakty do pozyskanych osób, które wyraziły chęć pomocy poroszę przesyłać do mnie to prześlę im materiały opisujące nasze działania i szkodliwe działanie MIiB.

Przekazano nam informację, że istniejące aktualnie 4 jednostki uprawnione, które od MIiB dostały monopol na stemplowanie „potwierdzenia” mają jednakowe ceny. Czy mamy tu przypadek zmowy cenową i trzeba powiadomić UOKiK?

 

Naruszenia wzoru przemysłowego części produkowanych na rynek części zamiennych ( z emaila od producenta)

Wraz ze wspólnikiem postanowiliśmy skorzystać z usług jednej z takich kancelarii a poniżej znajdzie Pan zakres czynności. Przedmiotowa opinia będzie miała na celu wskazanie:

1.       czy części zamienne do znanych marek samochodów,  produkowane przez nas , mogą być przedmiotem skutecznej rejestracji jako wzory przemysłowe;

2.       w razie, gdyby odpowiedź  na pyt. 1 była pozytywna -  czy produkty te naruszają prawa z rejestracji wzorów przemysłowych koncernów samochodowych (producentów oryginalnych części);

3.       jakie zarzuty mogą zostać podniesione przez koncerny samochodowe (producentów oryginalnych części) względem nas  w razie naruszenia i jakie należy przedsięwziąć działania zabezpieczające;

4.       czy części zamienne, produkowane przez koncerny samochodowe (producentów oryginalnych części) mogą być objęte innymi prawami wyłącznymi.

Proszę spojrzeć na wyroby produkowane przez Państwa firmę. Warto.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 12 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 4.05.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 12 /2017

Wizyta delegacji SPCMiP w MIiB

 

W dniu 27.04 odbyło się spotkanie z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra MIiB  p. Łukaszem  Smółką, które zorganizowali producenci z obwodu świętokrzyskiego przez krakowskie biuro poselskie posła min. A. Adamczyka. W spotkaniu uczestniczył dyr. dep. TD MIiB p. B. Oleksiak i p. J. Król

Spotkanie było rezultatem ogłoszonych przez SPCMiP ogólno polskich działań producentów włączania posłów i senatorów w sprawę doprowadzenia do likwidacji "potwierdzenia" i innych patologii legislacyjnych wprowadzonych przez dep. TD MIiB.

Po wysłuchaniu dyskusji i argumentów obu stron dyr. Smółka poprosił żebyśmy nasze życzenia przesłali w piśmie do dyr. Oleksiaka z kopią do niego.

Pismo załączam.  Relacja ze spotkania będzie dołączona do następnej Info Biura

 

Nasze wystąpienie do Ministerstwa Rozwoju

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu naszej delegacji w MR ( odbyło się dzięki pomocy posła) zostało z udziałem producentów opracowane pismo w którym wykazaliśmy na przykładach szkodliwe  skutki działań legislacyjnych dep. TD MIiB dla polskich producentów. Zawiera ono porównanie  systemów homologacji, kosztów badań i procedur rejestracji pojazdów w Polsce i innych krajach UE.

Do pisma dołączono 7 załączników opracowanych przez producentów. Jest tam porównanie kosztów badań i procedur rejestracji przebudowanych pojazdów w Polsce i innych krajach UE. Są opisy wad polskiego systemu badań i homologacji opisane na przykładzie własnej firmy przez producenta.

Kopia pisma z załącznikami została wręczona dyr. Smółce na spotkaniu.

Pismo do MR   Komplet załaczników

Ponieważ jest to obszerny materiał pismo załączam a załączniki będą na naszej stronie. Będę wdzięczny za nadsyłanie swoich uwag do zawartych tam informacji.

Dalej walczymy z "potwierdzeniem" i innymi patologiami szkodzącymi konkurencyjności polskich producentów. Opisy przykładów takich patologii będą potrzebne w naszych dalszych działaniach i proszę je przysyłać..

Pismo ws likwidacji potwierdzenia B. Oleksiak

 

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 11 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 20.04.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 11 /2017

Projekt zmiany rozporządzenia

Nie otrzymaliśmy żadnych szczegółowych uwag do projektu zmiany rozporządzenia. Napisały je inne organizacje, których działalności dotyczył.

My wystąpiliśmy z ogólną uwagą ( pismo w załączeniu), że nie wyrażamy zgody na pisanie aktów prawnych w taki sposób, że czytający musi korzystać z co najmniej dwóch dokumentów żeby zrozumieć całość konsultowanych przepisów.

Tak było z rozporządzeniem, które weszło 1.07.2016 r.  Tekst wymagał wielokrotnego czytania żeby go zrozumieć i prowadzenia przez nas wymiany poglądów między producentami  co autor miał na myśli pisząc dany paragraf i jego powiązanie z innymi. To jest brak szacunku urzędników dla nas jako użytkowników.

Jak wynika z informacji od producentów dalej rozporządzenia nie rozumieją i nie stosują w Wydz. Komunikacji i na SKP. Jedynym dla nich zrozumiałym dokumentem jest nielegalne i bezprawne "potwierdzenie". Wymagają go jeszcze teraz nawet w przypadkach kiedy nie jest wymagane. ( § 9a, § 9c). To dowodzi jakim nieczytelnym bublem prawnym jest rozporządzenie. Proszę nadsyłać swoje uwagi w tej sprawie.

UWAGI

do rozporządzenia obowiązującego o 1.07.2016 r.

Przekazałem do podsekretarza  MIiB p. J. Szmita nasze uwagi do rozporządzenia (tym razem za pokwitowaniem ), które były przez nas przekazane w czasie spotkań w MIiB w sierpniu 2016 r. i zostały zgubione. ( pismo w załączeniu)

Jerzy_Szmit_uwagi_do_rozporzadzenia_z_zalacznikami.pdf

Jerzy_Szmit_uwagi_do_projektu_116.pdf

Poprosił o nie p. Król na spotkaniu w MIiB w dniu 25.02.2017 r. Z uwagami jako załącznikami do pisma będzie się można zapoznać na naszej stronie.

Został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia (Dz. U. 2016 poz. 2022) w którym nie poprawiono zgłoszonych przez nas błędów.

Zachęcam do lektury tego dokumentu i nadsyłania swoich uwag, zauważonych nonsensów i niezgodności z przepisami UE.

Planujemy wystąpienie do p. j. Szmita o spotkanie z nim naszej delegacji. Głównym tematem będzie likwidacja nielegalnego i bezprawnego "potwierdzenia" oraz usunięcie błędów w rozporządzeniu.

Przypominam o naszej Bezpłatnej Skrzynce  Kontaktowej. Można do niej przystępować i wymieniać się swoimi uwagami z innymi producentami.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 1 z 34