SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 07ZP /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 13.02.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 07ZP /2017

Informacja dyr. B. Oleksiaka ze spotkania w dep. TD MIiB w dniu 25.01

Zwołanie spotkania 25.01 świadczy że działania Dep. TD zaniepokoiły p. Ministra  A. Adamczyka z powodu docierających sygnałów.

Państwa interwencje u posłów, działaczy PiS i w mediach docierają do min. Adamczyka i zaczynają wywierać presję bo tworzą zły wizerunek i szkodzi MIiB.

Proszę dalej wykorzystując swoje znajomości kontynuować te działania bo widać działają ale jeszcze nie tak jak byśmy chcieli.

Jest u nas w opracowaniu tekst o szkodliwych działaniach dep. TD MIiB. Będzie dostępny na naszej stronie i prześlę go każdemu kto będzie miał możliwość i chciał przekazać go posłowi, działaczowi PiS czy do mediów.

Załączam informację ze spotkania 25.01 i proszę ją przeczytać żeby uświadomić sobie poziom wiedzy urzędników w tym dep. Wynika z niej że problem rozporządzenia i "potwierdzenia" dotyczy tylko firm robiących przebudowy niebezpieczne.

Przygotowujemy odpowiedź na tę informację, która przemilcza poruszone na spotkaniu problemy jak chociaż legalność "potwierdzenia".

Spotkanie miało wykazać  p. Ministrowi (był przedstawiciel ) poparcie dla działań dep. TD przez specjalnie dobranych uczestników spotkania, których nie dotyczą skutki gospodarcze szkodliwej działalności dep. TD MIiB.

Bardzo źle się stało że w spotkaniu nie  uczestniczyli razem ze mną przedsiębiorcy, którzy by oświadczyli że nie produkują niebezpiecznych przebudów a rozporządzenie i "potwierdzenie" szkodzi im gospodarczo.

W naszym wspólnym interesie jest teraz zebranie informacji  o stratach ponoszonych przez przedsiębiorców powodowanych działalnością dep. TD MiB od roku 2013. Załączam formularz do opisania strat spowodowanych rozporządzeniem i bezprawnym" potwierdzeniem" .

Jeżeli są przez firmę ponoszone straty nie uwzględnione w formularzu to proszę je opisać dodatkowo i przysłać w e-mailu z formularzem, który załączam.   

Przedstawienie zebranych od państwa danych o szkodach  jest warunkiem uwiarygodnienia naszej krytyki działań dep. TD MIiB a więc jest bardzo ważne.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 06 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 9.02.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 06 /2017

Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków SPCMiP z 9.02.2017 t.

 

Na posiedzeniu prócz spraw proceduralnych

 1. Uchwalono zmieniony statut w którym zapisano

a)    zmienioną nazwę  : Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów

b)    Wprowadzono zapis że Stowarzyszenie skupia producentów części, wyposażenia, pojazdów użytkowych ( pojazdów specjalnych, specjalizowanych, zabudów i przebudów, naczep, przyczep, maszyn rolniczych itp. ) oraz przedsiębiorców pracujących dla potrzeb motoryzacji.

 1. Wybrano nowy Zarząd do którego weszli Antoni T. Dąbrowski Prezes. Ewa Jakubenko V-ce Prezes ( Asgraf) i Marek Roszuk V-ce Prezes (MPROJEKT Zabudowy Specjalne Pojazdów}
 2. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie Marek Paradowski ( Paradowscy AMP ) i  Janusz Morawski ( Janmor)

W dyskusji o roli, misji i celach działania SPCMiP uznano za najważniejsze jest integrowanie przedsiębiorców  przez organizowanie spotkań środowiskowych służących nawiązywaniu kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz podejmowaniu współpracy np. przez tworzenie nieformalnych grup firm.

Zaplanowane do podjęcia działania dotyczące rozporządzenia i bezprawnego „potwierdzenia”

 1. 1. Zgłoszenie do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania w/s rozesłania do Wydz. Komunikacji  przez Dyr. dep. TD MIiB p. B. Oleksiaka pisma o konieczności posiadania bezprawnego  „potwierdzenia” przy rejestracji pojazdu.
 2. 2. Podjęcie przez posłankę PiS próby dotarcia bezpośredniego do v-ce Premiera M. Morawieckiego. z problemami  producentów pojazdów zgłaszanych na spotkaniu w MIiB w dniu 3.08.2016 r.
 3. 3. Wystąpienie z pisemną prośbą o spotkanie do min. A. Adamczyka MIiB.
 4. 4. Opracowanie pisemnej informacji o problemach producentów pojazdów i rozpowszechnianie jej w mediach przez współpracujących z nami producentów.   

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCM Nr 05 ZP /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 6.02.2017 r.

Informacja Biura SPCM Nr 05 ZP /2017

Rozmowy o rozporządzeniu i „potwierdzeniu”

część 2

Ta Info Biura jest spowodowana telefonem od producenta, który stwierdził że rozporządzenie zwiększyło mu obroty ( robi autobusy). Zadzwonił w związku z otrzymanym formularzem o stratach. Nie miał ich  w 2016 r. To duży producent II -go  etapu  dla którego koszt 3 tyś. zł za „potwierdzenie” nic nie znaczy przy innych kosztach badań.

Z rozmówcą umówiłem się, że się spotkamy i porozmawiamy jaką ma korzyść i interes  producent z przystąpienia do Stowarzyszenia. SPCMiP jest dla dużych, średnich i małych producentów i firm związanych z motoryzacją  z polskim kapitałem.

Mamy świadomość że występując przeciwko „bezprawnemu potwierdzeniu za 2-3 tyś. zł.” bronimy interesów przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców robiących zabudowy pojazdów używanych.

Od nich potrzebne są dane  zawarte w formularzu żeby je przedstawić w MIiB. Potrzebne jest też zaangażowanie się w obronę własnych interesów i przystąpienie do SPCMiP. W pojedynkę nie wiele można zdziałać.

Dostajemy informacje i zdjęcia pokazujące że rozwija się proceder omijania rozporządzenia. W Niemczech rejestruje się samochód na 6 –8 siedzeń, który przyjeżdża do Polski jako zarejestrowany i tu są dopiero montowane  byle jakie siedzenia i  tak żeby się trzymały. Powstają pojazdy niebezpieczne i ten proceder psuje rynek. Na rozesłanym przez nas formularzu firmy zgłaszają swoją pogarszającą się sytuację. Zebrane dane prześlemy do MIiB

Będziemy o tym dyskutować na XIV Zgromadzenie Ogólne Członków SPCMiP w dniu 9.02.2017 r. (czwartek)  na które zapraszam. Dołączam zaproszenie

Oferta na udział w kosztach badań na R14, R 16, R 17 i R 80

Mamy ofertę od firmy, która zrobiła już badania na różne pojazdy i chce je udostępnić innym przedsiębiorcom za udział w kosztach. Proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do mnie i podawanie jakie regulaminy dla jakich pojazdów ich interesują. Wspólne korzystanie z wyników badań będzie kosztować dużo mniej.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 1 z 32