SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

Informacja Biura SPCMiP Nr 09 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 22.03.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 09 /2017

Współpraca z ElectroMobility Poland S. A.

Jest w przygotowaniu tekst porozumienia pomiędzy SPCMiP i EMP  o współpracy w ramach, której podjęliśmy się zadania utworzenia bazy danych o polskich producentach produkujących części i komponenty motoryzacyjne zainteresowanych udziałem w programie  EMP SA oraz zainteresowania programem uczelni i instytutów.

Konkursy na „Miejskie Auto Przyszłości”

organizowane przez EMP SA.( tekst przesłany przez EMP SA)

ElectroMobility Poland SA jest holdingiem spółek skarbu Państwa: PGE SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron SA, które powołały nas z inicjatywy Ministra Energii. Misją EMP jest budowa spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce, a głównym celem spółki opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego.

ElectroMobility Poland, planuje, przy wsparciu polskiego rządu, stworzyć podstawy dla powstania nowego rynku w Polsce i stać się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych.

EMP organizuje w 2017 i 2018 roku dwa konkursy, które stanowić będą pierwsze dwa z czterech kroków na drodze do polskiego samochodu elektrycznego. Zgłoszenia do konkursu pierwszego będą przyjmowane od 13 marca do 15 maja 2017 r.

1.         Konkurs pierwszy – na wizualizację koncepcji nadwozia.

Czas trwania: 13 marca - 10 września 2017 r.

2.         Konkurs drugi – na zbudowanie pierwszych prototypów.

Czas trwania: od 11 września 2017 r. do 25 marca 2018 r.

W gronie Jury oceniających projekty znajdą się powszechnie szanowani przedstawiciele nauki, dziennikarze motoryzacyjni, styliści, projektanci, kierowcy sportowi. Komisja będzie oceniała postęp prac oraz ich wartość merytoryczną w 4 etapach tematycznych, do których należą: produkowalność, ergonomia, mobilność/miejskość i bezpieczeństwo.

Zgłoszenie do konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie www. ElectroMobility Poland: http://www.emobilitypoland.pl/formularz-konkursowy.html

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 08 /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 9.03.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 08 /2017

Sprawa skutków rozporządzenia i potwierdzenia przedstawiona w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 23.02 .2017r. Nasza delegacja ( 2-ch producentów i ja ) została przyjęta przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwo Rozwoju p. Jana Filipa Staniłko.

Przedstawiliśmy na piśmie wszystkie problemy z przepisami, których od lat nie możemy załatwić z Dep. TD MIiB. Bardziej szczegółowo przedstawiliśmy problem skutków wprowadzonego rozporządzenia i „potwierdzenia”. Obie strony zgodziły się że „potwierdzenie” wprowadzone przez dyr. dep. TD MIiB p. Oleksiaka jest bezprawne i nielegalne. Dyskutowaliśmy jak wykazać szkodliwość dla producentów i gospodarki tych dokumentów. Ostatecznie sposób przeprowadzenia dowodu  szkodliwości praktycznych rozwiązań wynikających z rozporządzenia zaproponował Pan dyr. Staniłko.

Mamy zebrać dane i porównać koszty jakie ponosi producent na etapie badań i na etapie rejestracji zabudowanego pojazdu w Polsce i sąsiednich krajach UE. Mamy również porównać czasy załatwiania spraw w tych dwóch etapach.

Wszystkich producentów proszę o nadsyłanie informacji o kosztach na etapie badań i na etapie rejestracji oraz czasu załatwiania spraw w sąsiednich krajach UE.

Ze wstępnych ustaleń wynika że nasze przepisy powodują wyższe koszty i dłuższy czas załatwiania na obu etapach a więc szkodzą producentom bo obniżają ich konkurencyjność rynkową.   

Współpraca z ElectroMobility Poland S. A.

W burze SPCMiP odbyło się w dniu 2.03.2017 r. spotkanie przedstawicieli EMP SA i SPCMiP na którym omawialiśmy możliwość podjęcia i zakres naszej współpracy.

Celem EMP SA jest budowa spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce, a głównym celem spółki opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. Jest to program rządowy: Milion samochodów elektrycznych w 2025 r

Podjęliśmy się zadania utworzenia bazy danych o polskich producentach produkujących części i komponenty motoryzacyjne zainteresowanych udziałem w programie  EMP SA. Więcej na ten temat w następnej Info Biura.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCMiP Nr 07ZP /2017

Email Drukuj PDF

Warszawa 13.02.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 07ZP /2017

Informacja dyr. B. Oleksiaka ze spotkania w dep. TD MIiB w dniu 25.01

Zwołanie spotkania 25.01 świadczy że działania Dep. TD zaniepokoiły p. Ministra  A. Adamczyka z powodu docierających sygnałów.

Państwa interwencje u posłów, działaczy PiS i w mediach docierają do min. Adamczyka i zaczynają wywierać presję bo tworzą zły wizerunek i szkodzi MIiB.

Proszę dalej wykorzystując swoje znajomości kontynuować te działania bo widać działają ale jeszcze nie tak jak byśmy chcieli.

Jest u nas w opracowaniu tekst o szkodliwych działaniach dep. TD MIiB. Będzie dostępny na naszej stronie i prześlę go każdemu kto będzie miał możliwość i chciał przekazać go posłowi, działaczowi PiS czy do mediów.

Załączam informację ze spotkania 25.01 i proszę ją przeczytać żeby uświadomić sobie poziom wiedzy urzędników w tym dep. Wynika z niej że problem rozporządzenia i "potwierdzenia" dotyczy tylko firm robiących przebudowy niebezpieczne.

Przygotowujemy odpowiedź na tę informację, która przemilcza poruszone na spotkaniu problemy jak chociaż legalność "potwierdzenia".

Spotkanie miało wykazać  p. Ministrowi (był przedstawiciel ) poparcie dla działań dep. TD przez specjalnie dobranych uczestników spotkania, których nie dotyczą skutki gospodarcze szkodliwej działalności dep. TD MIiB.

Bardzo źle się stało że w spotkaniu nie  uczestniczyli razem ze mną przedsiębiorcy, którzy by oświadczyli że nie produkują niebezpiecznych przebudów a rozporządzenie i "potwierdzenie" szkodzi im gospodarczo.

W naszym wspólnym interesie jest teraz zebranie informacji  o stratach ponoszonych przez przedsiębiorców powodowanych działalnością dep. TD MiB od roku 2013. Załączam formularz do opisania strat spowodowanych rozporządzeniem i bezprawnym" potwierdzeniem" .

Jeżeli są przez firmę ponoszone straty nie uwzględnione w formularzu to proszę je opisać dodatkowo i przysłać w e-mailu z formularzem, który załączam.   

Przedstawienie zebranych od państwa danych o szkodach  jest warunkiem uwiarygodnienia naszej krytyki działań dep. TD MIiB a więc jest bardzo ważne.

Szanowni Producenci

Zapraszam do wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny i niezbędny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki stworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 


Strona 1 z 32