SPCM - jesteśmy od 1999 roku.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
SPCM - we are since 1999.

Informacja Biura SPCM Nr 23 /2016

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 22.08. 2016 r.

Informacja Biura SPCM Nr 23 /2016

 

Projekt ustawy o rejestracji czasowej i wydawaniu tablic

Został opracowany z dartą 6.07.2016r. projekt ustawy o rejestracji czasowej ( tylko 16 str.).  Proszę o prześledzenie administracyjnej procedury uzyskania dokumentów do rejestracji i podanych kosztów.  Chcemy doprowadzić do jego konsultacji w MIiB. Proszę o  zgłaszanie uwag do projektu. Projekt dotyczy również producentów części i wyposażenia. Podaję link do strony na której można zapoznać się z projektem.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12287512/12365998/12365999/dokument231341.pdf

Grupy Homologacyjne Producentów Zabudów

W związku z pytaniami dotyczącymi wspólnej homologacji informuję że powstanie tyle różnych Grup Homologacyjnych (GH) ile będzie potrzeba bo będą chętni do ich utworzenia.

Przyjmuję zgłoszenia do  grupy homologacji zabudowy serwisowej furgonu.

oraz  do grup Renault Trafic i Opel Vivaro i  Volkswagen T5.

Przyjmuję  również zgłoszenia do grup pojazdów wymienionych w Info Biura nr 22. Spotkanie organizacyjne zorganizuję jak zgłosi się co najmniej 10 producentów.

Producenci, którzy chcą przystąpić do GH muszą wcześniej przystąpić do SPCMiP.

Spotkanie delegacji SPCMiP z urzędnikami w MIiB

Wynikiem naszych rozmów na spotkaniu w MIiB w dniu 3.08.2016 r. jest NIC !!!. Załączam relację ze spotkania. Dwustronna  korespondencja związana ze spotkaniem z dyr. Bura Ministra p. Maciejem Michałowskim, Dyr. Dep. Transportu Drogowego p. Bogdanem Oleksiakiem i Naczelnikiem Wydz. Warunków Technicznych Pojazdów p. Maciejem Bożykiem jest na naszej stronie.

Proszę wszystkich producentów, którzy mogą dotrzeć do posłów PiS o zgłoszenie tej możliwości. Prześlę pismo SPCMiP zawierające prośbę o pomoc w załatwieniu naszych spraw do wręczania posłom.

Szanowni Producenci

Zapraszam i proszę o wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki tworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

 

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCM Nr 22 /2016

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 8.08. 2016 r.

Informacja Biura SPCM Nr 22 /2016

Tematy różne

Spotkanie z Podsekretarzem J. Szmitem w MIiB

Spotkanie delegacji SPCMiP w dniu 3.08.2016 r. nie dało żadnych rezultatów. Wszystkie tematy zostały jako nie załatwione . Roześlę szczegółową relacją z przebiegu spotkania po 16.08. Uznaliśmy że dalsze rozmowy z urzędnikami na tym szczeblu  nic nie dadzą i są pozbawione sensu. Odczuliśmy z wypowiedzi i zachowania urzędników  lekceważenie dla spraw małych i średnich producentów.

Dlatego jest potrzeba stworzenia silnego i zorganizowanego środowiska producentów pojazdów użytkowych zdolnego do obrony ich interesów. Środowisko będzie pomagało również nawiązywać kontakty i podejmować współpracę potrzebną do zwiększenia potencjału rynkowego firm. Stowarzyszenie jest jedyną organizacją przy której takie środowisko może powstać.

Nawiązujemy kontakty z posłami PiS żeby pomogli nam spotkać się z ministrem MIiB i przedstawić mu nasze problemy. Kto z producentów ma kontakty z posłami PiS, którzy chcieli by się zająć naszymi sprawami to proszę przysłać kontakt.

Rozporządzenie  z 1.0.2016 r.

Cały czas zbieramy uwagi do rozporządzenia. Rozporządzenie sparaliżowało pracę Wyd. komunikacji i diagnostów bo zapisów nikt nie rozumie. PIMOT będzie organizował szkolenia wyjaśniające jak rozumieć zapisy w rozporządzeniu. Świadczy to i skali problemu. Załączam komunikat PIMOT a na stronie pisma w tej sprawie.

KOMUNIKAT WT-PIMOT

Wspólna homologacja producentów zabudów

Jest propozycja wspólnej homologacji pojazdów po zmianach konstrukcyjnych w celu obniżenia kosztów. Są już pierwsi chętni. Przyjmuję zgłoszenia zainteresowanych producentów.  Planuję spotkanie  zainteresowanych w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Zależy od ilości zgłoszeń

Proszę mailem przysyłać zgłoszenia z danymi kontaktowymi i informacją czego homologacją (rodzaj zabudowy) producent jest zainteresowany. Na spotkaniu zastanowimy się jak zrobić taką homologację żeby objęła wszystkich członków grupy.

Jeżeli ktoś robił homologację zabudowy po zmianie konstrukcyjnej pojazdu za granicą to proszę  o informację jak się to tam załatwia.

Szanowni Producenci

Zapraszam i proszę o wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki tworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 

Informacja Biura SPCM Nr 20 PU/2016

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Warszawa 13.07. 2016 r.

Informacja Biura SPCM Nr 20 PU/2016

Rozporządzenie MIiB z dnia z dnia 6 maja 2016 r. opublikowane w dniu 2016.06.15 w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 858. obowiązuje od 1.07.2016

Interpretacje i propozycja wspólnej homologacji

 

Z rozmów z producentami wynika, że rozporządzenie jest tak napisane że nikt na pewno nie wie „co autor miał na myśli” wprowadzając jakieś określenie czy całe zdanie w zapisie jakiegoś punktu.  Jakie to będzie rodziło wymagania i  miało skutki przy rejestracji pojazdu. Np. słowo „opinia”. Nawet instytucja co ma ją wydawać czyli ITS nie wie jak ją wydawać i na jakiej podstawie. (Rozmawiał producent).

Będziemy dążyli żeby doprowadzić do konsultacji społecznych tego rozporządzenia na których przedstawimy do wyjaśnienia  wszystkie zapisy błędne, sprzeczne i wymagające interpretacji np. dla urzędników w wydz. komunikacji.

Zwracam się do Państwa o nadsyłanie wszystkich fragmentów rozporządzenia, w których zapisy są nie jasne i mogą powodować różne złe skutki dla konstrukcji pojazdów i  niepotrzebne kłopoty producentom z ich rejestracją.

Zrobimy zestawienie tych zapisów i przekażemy do MIiB przed konsultacjami.

 

Może się okazać że rozporządzenie spowoduje konieczność  bardzo kosztownej homologacji wprowadzanych do pojazdów zmian konstrukcyjnych. Producenci, którzy są zainteresowani utworzeniem Grupy Producentów i zrobienia homologacji danego rozwiązania konstrukcyjnego wspólnie i podzielenia się kosztami proszę żeby zgłaszali się do mnie. W końcu sierpnia lub na początku września planuję spotkanie zainteresowanych, na którym omówimy warunki i zakres takiej współpracy.

Szanowni Producenci

Zapraszam i proszę o wstępowanie do Stowarzyszenia. Wasz udział jest potrzebny, bo zwiększa nasz  prestiż a członkowskie składki tworzą fundusz statutowy z którego  pokrywamy koszty naszych działań w interesie producentów.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 25